Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Értelmező szótár szó jelentése

értelmező szótár (kifejezés)

Értelmező szótár.jpg

A szavak meghatározásait tartalmazó könyv, amelyben ábécé sorrendben találhatók a keresett szavak. A benne lévő meghatározások a szavakhoz tartozó fogalmakat írják le úgy, hogy azokat könnyen meg lehessen érteni. Egy ilyen szótár használható az új szavak megértéséhez, tanuláshoz, a helyesírás és helyes fogalmazás ellenőrzéséhez, adatok, összefüggések kereséséhez.

Lehetővé teszi, hogy mindenki, aki azt a nyelvet beszéli, pontosan ugyanazt értse a szavak kimondásakor, meghallásakor, leírásakor és elolvasásakor. A jó értelmező szótár megadja a szóhoz tartozó egyéb tudnivalókat is, mint például a szó eredetét, a szó nyelvtani besorolását, helyes használatát. Példamondatokat is tartalmaz a meghatározások használatának bemutatására.

Egy adott szót egy szócikk ír le. A szócikkek különböző szerkezetűek, de a szótárban kell legyen olyan rész is, amely elmagyarázza egy ilyen szócikk szerkezetét.

Az értelmező szótár eszköz az ingerültség kezelésére azáltal, hogy felszabadítja a korábban rögzült figyelmet egy addig érthetetlen jelenségről, zűrzavarról, vagy megoldhatatlan problémáról. Az értelmező szótár az intelligencia fejlesztésének eszköze. Az értelmező szótár használatához jó, ha kívülről megtanulod az ábécét, hogy gyorsan megtaláld benne azt a szót, aminek utána akarsz nézni.MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRAK

Baróti Szabó Dávid: Kisded Szó-tár 1784

Az egykor szokatlannak, újszerűnek tekintett szavak válogatása az akkori gyerekeknek szóló egyszerű, rokon értelmű szavakból álló meghatározásokkal. Írásmódja, ábécé-sorrendje régies, sokszor megtévesztő, és a meghatározások is sok régies szót tartalmaznak.


Kresznerics Ferenc: Magyar szótár 1831

Az első komoly magyar szótár, de mivel a meghatározásokat latinul adta meg, a hétköznapi tanulásban nem használható.


Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára 1862

Az akadémia első nagyszótára (a hétkötetes őse). Nyelvezete régies. Meghatározásai bőbeszédűek, de jól érthetők. Sok példát használ, eredeteket pedig logikai levezetéssel és idegen nyelvek hasonló szavainak megadásával próbál adni.


Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára 1873

Kétkötetes, nagyon alapos szótár feltűnően éleslátó meghatározásokkal. Nyelvezete régies. Sok régi címszót tartalmaz. A népies, régies és elavult szavakhoz nagyszerű (ezek némelyike eredetként is felhasználható). Példákat alig, eredeteket egyáltalán nem tartalmaz.


Dr. Balassa József: A magyar nyelv szótára 1940

Kétkötetes köznyelvi szótár. Meghatározásai egyszerűek, világosak; mai szemmel nézve is teljesen használhatók. A századelő nyelvének sok szavát csak itt találhatjuk meg. Példákat csak idiómaszerűen tartalmaz, eredetet egyáltalán nem. Egyszerű szótárként jól használható.


Akadémia (Bárczi Géza, Országh László): A magyar nyelv értelmező szótára 1962

Hétkötetes nagyszótár részletes, alapos meghatározásokkal. Nyelvezete mai, jól érthető. Sok példát tartalmaz, eredeteket nem. Főleg a sokjelentésű szavak esetén nyújt nagy segítséget.


Akadémia (Juhász, Szőke, O. Nagy, Kovalovszki): Magyar értelmező kéziszótár 1972

Kétkötetes általános szótár sok címszóval, de szűkszavú, sokszor rokon értelmű szavas meghatározásokkal. Sok szót nyelvtani kategóriával határoz meg (a nyelvtan alapos ismeretét igényli). Rövid példákat tartalmaz, eredetek helyett csak országokat. A köznyelvi szavakhoz használható.


Akadémia (Grétsy László, Kemény Gábor): Képes diákszótár 1992

Egyszerű szótár, ami rövidke meghatározásokkal, és használati példákon keresztül próbálja megmutatni a jelentéseket. Helyenként képeket is tartalmaz. Eredeteket nem.


Sarkadi Zsolt: Szóról szóra 2001

A gyakran használt rövid szavak, toldalékok, írásjelek meghatározásait tartalmazza. A nyelvtan ismerete nem szükséges hozzá. Sok példát tartalmaz, eredeteket nem.


Akadémia: Magyar értelmező kéziszótár 2003

Az 1972-es szótár felújított, áttekinthetőbb változata egy kötetben. Valamivel érthetőbb sok meghatározása, de alapvető különbség nincs. Rövid példákat tartalmaz, eredetek helyett többnyire csak országokat. A köznyelvi szavakhoz használható.


Tótfalusi István: Idegenszó-tár 2005

Egykötetes szótár idegen eredetű szavakkal. Pontos (többnyire szűkszavú) meghatározások. Kevés példa. Kitűnő eredet-levezetések.


Eőry Vilma: Értelmező szótár+ 2007

Kétkötetes szótár jól érthető, egyszerű meghatározásokkal, sok jó példával. Tartalmaz (ritkán hiteles) eredeteket is. Gyerekek számára jól használható. Nincs benne a szótárban a saját meghatározásaiban használt minden szó, így más szótár is szükséges lehet a használatához.


Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: Nagyszótár tanulóknak 0. kötet 2015

A színes, többkötetes nagy értelmező szótársorozat 0. kötete. A kötetben A-tól Z-ig azok a gyakran használt szavak, nyelvtani szerepű rövid szavak, toldalékok meghatározásai, használati példái, részletes adatai és eredetei találhatók, amelyeket nap mint nap használunk, mégsem érti őket mindenki helyesen.


Sarkadi Zsolt és Szabados Pál: Nagyszótár tanulóknak 1-2. kötet 2015

A színes, többkötetes nagy értelmező szótársorozat első kötete, amely az A-B és C-F kezdetű szavainkat tartalmazza utolérhetetlen egyszerűséggel és érthetőséggel megfogalmazva. A szótárírás legfejlettebb technikáját alkalmazza minden szócikkben, amelyeket ábrák, a szófajokat jelző háttérszínek, és példamondatok egészítenek ki.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)