Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Meghatározás szó jelentése

meghatározás (főnév)

Meghatározás.jpg

1. Egy szó jelentésének pontos magyarázata más szavak segítségével megadva. Ez a szóval kifejezett fogalmat írja körül. Elmondja, hogy a szóval abban az értelemben kifejezett dolog miről ismerhető fel, mit csinál vagy mire használható, és milyen elv alapján. Elmondhatja, hogy a szó által kifejezett dolognak milyenek a jellemzői, milyen jellemzőkkel nem rendelkezik, mihez hasonlít és mennyire, mitől miben tér el.
A meghatározás megértését segítik a példamondatok (néha a nyelvtani leírás is), de ezek nem helyettesítik a meghatározást. Lásd még: szócikk

A meghatározás segítségével végre megértettem a szót, és a mondatot is, amiben hallottam. Sok szónak több meghatározása van, mert több dolgot is jelenthet.


2. Azonosság kiderítése; egy jelenség, dolog sajátos tulajdonságainak, jegyeinek vizsgálata, megadása, leírása megfigyelés, mérés vagy következtetés segítségével.

Az ismeretlen kőzet meghatározása során kiderült, hogy sok vasat tartalmaz. A Földhöz közeledő kisbolygó pályájának meghatározása életbevágó feladat volt a csillagászok számára: kiszámították, hogy két hónap múlva éppen elkerüli majd a Földet.


3. Elérendő cél megadása. Jövőbeli állapot vagy irány kijelölése a jelenbeli körülmények mérlegelésével, illetve a helyzet megoldásával kapcsolatos tudás alkalmazásával.

A támadás céljának meghatározása a tábornok feladata. A cégvezetés elé került értékesítési terv fő pontjainak meghatározása a marketing szakemberek egyik feladata volt.


Eredet [meghatározás < meg- (igekötő) + határoz + -ás (főnévképző)]


Lezárva 7K: 2013. február 24., 15:16

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)