Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Forrásmunkák szó jelentése


A WikiSzótár.hu készítéséhez felhasznált forrásmunkák

Hálás köszönet illeti L. Ron Hubbardot az oktatás területén végzett munkásságáért és közzétett kutatási eredményeiért, ami a munka során végig inspirálta a szerzőket, és ami alapjául szolgált az ideális szócikk felépítésének. L. Ron Hubbard Tanulási technológiájának képviselője hazánkban az Alkalmazott Oktatástan Magyarország: www.alkalmazottoktatastan.hu


Az alábbi könyvekből, forrásművekből használtunk fel adatokat, ismereteket átszerkesztett formában:

Anonymus: Gesta Hungarorum 1200 körül (fordította: Pais Dezső)


Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára 1984


Balassa József: A magyar nyelv szótára 1940


Dr. Ballagi (Bloch) Móric: Új teljes német és magyar szótár 1854


Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára 1873


Bárczi Géza, Országh László: A magyar nyelv értelmező szótára 1966


Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár 1991


Baretti, Giuseppe: Dizionario delle Lingue Italiana ed Inglese 1807


Baróti Szabó Dávid: Kisded szótár 1792


Benkő Lóránt: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1967-1976


Berrán Jolán, Károly Sándor: Régi magyar glosszárium 1984


Bicskey Lukács: Bárkiből lehet színész 2012


Dr. Bobula Ida: A magyar nép eredete 1966


Brassai Sámuel: A magyar bővített mondat 1870


CNRTL: Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 2012


Csáki Éva: Török-magyar szótár 2001


Csordás Norbert: Angol-magyar értelmező szótár 2006


Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára 1862


Csűry Bálint: Szamosháti szótár 1936


Dankovszky Gregor: Magyaricae linguae lexicon critico-etymologicum, e quo patefit 1833


Dr. Diós István, Viczián János: Magyar Katolikus Lexikon 1993-2007


Dugonics András: A Tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a betö-vetés (algebra) 1784


Duncan Shelley: Írásmesterség 2010


Dr. Finály Henrik: A latin nyelv szótára 1884


Harangozó Imre: Ott hul éltek vala a magyarok... 2001


Harper, Douglas: Online Etymology Dictionary 2001


Herman Ottó: Magyar pásztorok nyelvkincse 1914


Herman Ottó A magyar halászat könyve 1887


Herzog Salamon: Nyomdászati mesterszók 1931


Jahr, Ernst Håkon; Broch, Ingvild: Language contact in the Arctic: northern pidgins and contact languages 1996


Jamieson, John: An Etymological Dictionary of the Scottish Language 1808


Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár 2005


Kassai József: Származtató 's gyökerésző magyar-diák szó-könyv 1833


Kelemen Béla: Jó magyarság 1910


Keresztesi József: Magyar nyelv eredete 1844


Kézai Simon Gesta Hunnorum et Hungarorum 1282-83 (fordította Szabó Károly)


Kozsdi Tamás: Archaikus sumer–magyar szótár René Labat 1948. alapján 2003


Körösi Csoma Sándor: Szanszkrit-magyar szójegyzék


Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal 1831


Lemon, George William: English etymology 1783


Lewis, Charlton T. and Short, Charles: A Latin Dictionary 1879


Lévai István és Vida Aladár: Görög-magyar szótár 1921


Liddell, Henry George and Scott, Robert: A Greek-English Lexicon


Longman Dictionary of Contemporary English 2009


Loos, Josef: Wörterbuch der ungarischen, deutschen and slovakischen sprache 1869


Magyar Elektronikus Könyvtár: Keresztnevek eredete és jelentése 1998


Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai 2001, 2011


Majláth Tibor: Magyar, Word list 2000


Microsoft Corporation: MSN Encarta® World English Dictionary 2009


Mokry Bénjámin: Deák-Magyar Etymologiai Lekszikon 1823


Morvay Kinga: A jiddis nyelv Magyarországon


O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 2010


Dr. Novotny Elemér: Sumér-magyar nyelvtörténet. 1985


Országh László: Angol-magyar nagyszótár 1980


Ortutay Gyula: Magyar néprajzi lexikon 1977


Paczolay Gyula: Északi csángómagyar közmondások, kifejezések 2003


Palla Ágnes: A magyar és cigány nyelv kölcsönhatásának vizsgálata 2009


Pallas Nagy Lexikona 1893-1897


Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár 2000


Pető Imre: Hun és szkíta szavak tára 2008


Pianigiani, Pietro Ottorino: Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana 1907


Radó Antal: Idegen szavak szótára 1929


Rocchi, Luciano: Hungarian Loanwords in the Slovak Language 2010


N.M. Sanszkij, V.V. Ivanov, T.V. Sanszkaja: Kratkij etimologicseszkij szlovarj russzkovo jazika 1975


Sarkadi Zsolt: Szóról szóra 2001


Sarkadi Zsolt: Egyszerű nyelvtan 2004


Schmitthenner, Friedrich: Kurzes Deutsches Wörterbuch für Etymologie, Synonymik und Orthographie 1834


Shakespear, John: A Dictionary, Hindustani and English 1817


Skeat, Walter W: A Concise Etymological Dictionary of the English Language 1882


Szabó Edina: A mai magyar börtönszleng és szótára 1999


Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár 1975


Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégebbi nyelvemlékektől a nyelvújításig 1890


Szentkatolnai Bálint Gábor: Török nyelvtan 1875


Szentkatolnai Bálint Gábor: Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén 1877


Szentkatolnai Bálint Gábor: Kazáni Tatár Nyelvtanulmányok 1877


Szentkatolnai Bálint Gábor: Tamul (Dravida) tanulmányok két részben 1897


Szentkatolnai Bálint Gábor: Kabard nyelvtan 1900


Szentkatolnai Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója 1901


Szentkatolnai Bálint Gábor: Lexicon Cabardico-Hungarico-Latinum 1904


Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára 1902


Szvorényi József: Magyar ékes szókötés 1846


Tegyey Imre: Latin-magyar diákszótár 1992


Tischner, Heinrich: Etymologie 2003-2009


Toldy Ferenc: Magyar múzeum 1859


Toldy Ferenc: III. Baldi magyar-olasz szótárkája 1583


Tolnai Vilmos: Magyarító szótár 1900


Tótfalusi István: Magyar Etimológiai Nagyszótár 2002


Tótfalusi István: Idegenszó-tár 2005


Dr. Tóth Alfréd: Etymological Dictionary of Hungarian 2007


Dr. Tóth Alfréd: Hunnic-Hungarian Etymological Word List 2007


Tóth Béla: Szájrul szájra 1895


Tóth Imre: Palóc tájszótár 2007


Trask, R. L.: Etymological Dictionary of Basque 2008


Valpy, Francis Edward Jackson: An etymological dictionary of the Latin language 1828


Vámbéry Ármin: A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyezések 1869


Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása 1895


Vaszmer, Max: Etimologicseszkij szlovarj russzkovo jazika 1950-1958


Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 2008


Merriam-Webster's Unabridged Distionary 2000


Wedgwood, Hensleigh: A Dictionary of English Etymology 1872


Wikipédia, a szabad enciklopédia


Winfred P. Lehmann: A Gothic Etymological Dictionary 1986


Woodard, Roger D.: The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages 2004


Zaicz Gábor: Etimológiai szótár 2006


Zolnay Vilmos, Gedényi Mihály: Budapest a fattyúnyelvben 1956


A kábítószerekkel kapcsolatos szócikkekben és jelentésekben az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom által kiadott tájékoztató füzeteket használtuk fel. Elérhetőség: www.drogmentes.hu


A szócikkeink képeinél felhasználtuk Zsoldos Márton természetfestő és illusztrátor állat- és növényképeit. Elérhetőség: www.zsoldosmarton.hu


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)