WikiSzótár.hu


Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Jogi nyilatkozat


FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A WIKISZOTAR.HU NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ADATOK PONTOSSÁGÁRA!

A WikiSzótár.hu egy internet alapú értelmező szótár, amely lehetővé teszi bármely internet kapcsolattal rendelkező személynek, hogy a szótár tartalmát saját, személyes céljaira használja.

A szócikkírók és a WikiSzótár.hu-val bármilyen kapcsolatban levő személyek semelyike sem vonható felelősségre semmilyen módon semmilyen pontatlan vagy kárt okozó tartalomért, és a szótárral kapcsolatosan bármilyen módon keletkezett kárért, emellett a szótár készítésében és fenntartásában résztvevők nem vállalnak semmiféle garanciát és kártérítési kötelezettséget e tartalmak és bármilyen használatuk semmiféle következményéért. A WikiSzótár.hu-t mindenki saját felelősségére használhatja.

A WikiSzótár.hu-ban található információkat ingyenesen és jóhiszeműen adjuk közre, így semmiféle megegyezés vagy szerződés nem jön létre az információk felhasználói és a honlap tulajdonosai, szerkesztői, felhasználói, rendszergazdái, vagy azzal bármilyen kapcsolatban lévők között.

A WikiSzótár.hu tartalma ingyenesen használható jóindulatú célokra, a szótár használata és esetlegesen szócikkek beküldése azonban nem eredményez semmiféle szerződéses vagy szerződésen kívüli ígéretet vagy felelősségvállalást a WikiSzótár.hu, annak ügynökei, tagjai, szervezői vagy felhasználói részéről.

Vegye figyelembe, hogy a WikiSzótár.hu tartalmazhat olyan információkat, amelyek sérthetik azon ország törvényeit, ahol a szótárt használják. A WikiSzótár.hu nem támogat semmilyen törvénysértő tartalmat, de ilyenek (a szerzők, szerkesztők, tulajdonosok és a WikiSzótár.hu-val kapcsolatban álló bármely személy tudta nélkül és szándéka ellenére) felkerülhetnek a honlapra. Az országok törvényei nem mindenhol biztosítanak védelmet a szabad vélemény-nyilvánításra, emiatt a WikiSzótár.hu nem vállal felelősséget a törvények esetleges megsértéséért azzal, hogy a benne található információkat bármilyen módon felhasználják vagy arra hivatkoznak.

Ha szaktanácsra van szüksége (például orvosi, jogi, pénzügyi tanácsra) akkor olyan szakemberrel vegye fel a kapcsolatot, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik a témában. Az itt szereplő adatok nem tekinthetők orvosi, jogi, műszaki, vagy bármilyen más javaslatnak, mindössze szavak jelentésének meghatározásai.

A WikiSzótár.hu nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért. A honlapon szereplő információkat a felhasználó saját teljes felelősségének tudatában használhatja fel, és nincs semmiféle megegyezés és szerződés a felhasználó és a WikiSzótár.hu között a honlapon itt szereplő jogi kitételeken kívül.

A WikiSzótár.hu nem közösségi alkotás, nem egy csoport hozta létre, hanem a szerző, aki teljes szerzői joggal rendelkezik a szótár minden "ideális" tartalmú, azaz kész szócikke fölött.

A honlap látogatói, felhasználói (beleértve a munkába besegítő szócikkírókat, szerkesztőket és a honlapra bármilyen anyagot vagy információt beküldőket is) csak korlátozott jogosultságot kapnak a honlapon szereplő anyagok használatára. A honlap tartalma számukra csakis saját tanulási, megértési céljaikra, illetve mások tanulásának, megértésének ingyenes segítésére használható.

Semmilyen díjazás, fizetés, támogatás ellenében végzett tevékenység nem minősül ilyen saját tanulási, megértési céloknak és ingyenes segítésnek. Többek közt nem ilyenek: a képzési, oktatási csoportok, tanfolyamok, intézmények, cégek, vállalatok, hivatalos szervek, hatóságok, iskolák (beleértve a közoktatást is); egyéni tanárok, oktatók, nevelők, pedagógusok, korrepetáló tanárok, szótisztázók, felkészítők, nyelvtanárok; életviteli vagy üzleti tanácsadók, trénerek, konzultánsok; szakmai felkészítést, továbbképzést nyújtó szakértők, oktatók, business coach, life coach; stb.

A WikiSzótár.hu tulajdonosa és üzemeltetője bármikor előzetes bejelentés nélkül jogosult a honlappal kapcsolatos felhasználási, jogi és szerződéses feltételek egyoldalú módosítására, a honlap látogatói számára a hozzáférés időtartamának, mennyiségének és lekérdezések napi számának korlátozására.

Az itt szereplő anyagokból rövid, szó szerinti idézetek (legfeljebb négy meghatározás) kimásolására és felhasználására csakis a szócikkre mutató aktív internetes link megjelenítésével adunk engedélyt. Offline (nyomtatott) kiadványok esetén csakis a WikiSzótár.hu, Sarkadi Zsolt szerző, plusz a szócikk nevének közlésével adunk engedélyt legfeljebb négy meghatározás kimásolására és felhasználására. Bármilyen más típusú, az előbb fel nem sorolt felhasználásra licencia, engedély igényelhető, amelynek feltételeit a Licencia igénylő és a WikiSzótár.hu közötti (máshol publikált) szerződés szabályozza.

Senki nem jogosult a WikiSzótár.hu honlap anyagait, oldalait kimásolni, saját gépén, adathordozóján elmenteni, magának kinyomtatni, vagy más formában megőrizni. A szerzői jogokról szóló törvények megsértésének minősül az anyagaink engedély nélküli másolása, sokszorosítása, mások számára másolhatóvá, letölthetővé tétele (akár díjazásért, akár ingyenesen), és a törvényekben megszabott következményekkel jár!

A WikiSzótár.hu oldalain szereplő, felhasznált vagy idézett bármely védjegy, márkanév, védjegyzett szó vagy kifejezés annak tulajdonosáé. Ezek nem használhatók fel semmilyen más célra, mint a szó vagy kifejezés tulajdonosának céljai, és ennek betartása érdekében mindent megtesz a honlap tulajdonosa. A WikiSzótár.hu azonban nem tud garanciát vállalni arra, hogy egyes közreműködők nem jelentettek meg jogellenesen egyes védett szavakat, kifejezéseket vagy más anyagot a honlapon. Ha értesülünk ilyen felhasználásról, akkor a jogellenesen beírt vagy feltöltött anyagokat azonnal eltávolítjuk vagy korrigáljuk.

Leközölt meghatározásaink, adataink kizárólag a szavak jelenlegi vagy régebbi jelentéseiről szólnak, egy értelmező szótár legtisztább és kizárólagos céljával: a jobb megértés segítése. A WikiSzótár.hu nem foglal állást sem politikai, sem vallási, faji, származási vagy egyéb vitában. Határozottan ellenezzük, hogy szócikkeinket, adatainkat akár idézet, akár más hivatkozás formájában felhasználják bármilyen más célú vélemény, ideológia, fajelmélet, politikai vagy vallási elképzelés alátámasztására.

A WikiSzótár.hu nem használható illetéktelen reklámozási célra (a honlap tulajdonosának engedélyével a lap működésének fenntartása érdekében megjelentetett hirdetéseken kívül).

A WikiSzótár.hu céljaival ellentétes tartalmakat (jogot vagy közízlést sértő vagy törvénytelen adatok, linkek, illetéktelen reklámok stb.) eltávolítjuk, és az ilyeneket beíró, feltöltő felhasználókat a tulajdonosnak jogában áll kitiltani a honlapról.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)