WikiSzótár.hu


Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Rólunk

Bemutatkozás

A WikiSzótár.hu eljuttat a megértésig

A célunk egyszerű: olyan szótárat adni, amely valódi meghatározásokat ad, ellenőrzött adatokkal.

Tudjuk jól, hogy a szótáraknak van nyelvművelő, nyelvhelyességet támogató feladata is. De ez nem jelenti azt, hogy ennek a feladatnak az oltárán feláldozzuk magukat a meghatározásokat.

A WikiSzótár.hu magánkezdeményezésből jött létre, ahogy a világon sok egyéb jó dolog. A WikiSzótár.hu tehát semmilyen hivatalos szervvel, intézménnyel nincs kapcsolatban, nem kap sehonnan sem anyagi, sem más támogatást. Magánemberek hozták létre, a magyarul beszélő közösség használatára.

Leközölt meghatározásaink, adataink kizárólag a szavak jelenlegi vagy régebbi jelentéseiről szólnak, egy értelmező szótár legtisztább és kizárólagos céljával: a jobb megértés segítése. A WikiSzótár.hu nem foglal állást sem politikai, sem vallási, faji, származási vagy egyéb vitában. Határozottan ellenezzük, hogy szócikkeinket, adatainkat akár idézet, akár más hivatkozás formájában felhasználják bármilyen más célú vélemény, ideológia, fajelmélet, politikai vagy vallási elképzelés alátámasztására.

A honlapunk a MediaWiki szabad szoftvert használja. Ezt a rendszert eredetileg a Wikipaedia-hoz fejlesztették ki. A WikiSzótár.hu-nak semmilyen más kapcsolata nincs se a MediaWiki-vel, sem a Wikipaedia-val. Hálás köszönetünket fejezzük ki ez úton a MediaWiki megalkotóinak.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)