Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Fogalom szó jelentése

fogalom (főnév)

Fogalom2.jpg

A gondolat lényege. Egy dolog formájának, alkalmazásának és elvének ismerete. Általános elképzelés a világ egyetlen tárgyáról, dolgáról vagy változásáról, plusz ennek hasznáról vagy az ezzel okozható hatásokról, valamint a hatások okáról.

Pontos fogalmakkal az ember képes megtenni a szükséges tetteket a célja elérése érdekében. Az „alma” olyan fogalom, ami egy kerek, ehető gyümölcsöt juttat eszünkbe, bármelyik nyelven is mondjuk ki. Aki érti a „szék” fogalmát, az képes más tárgyakat is székként használni és leülni rá.


Eredet [fogalom < fog (felfog, ért) + -alom (főnévképző)]


További részletezés

1. Megértett lényeg. A tömeg, plusz jelentéstartalom ismerete. Tiszta és általános értelmű megértés egy dologról. Független a hozzá kapcsolódó képektől, hangoktól, jelektől, így nem emlékkép, nem jelkép vagy szimbólum. A fogalmakat szavakkal, toldalékokkal és írásjelekkel fejezzük ki.

Aki tisztán érti a fogalmakat, az bármit meg tud alkotni. A fogalom a gondolkodás eszköze. A tanulás egyik feladata a fogalmak megértése, elsajátítása.


2. Az érzékelés által nyert tudatosság. A személy saját életének tapasztalatain keresztül benne kialakult és felhalmozódott tudás, amely alapján dönt, cselekszik és érez; amely alapján kialakítja azokat az elgondolásokat, ahogyan kezeli az életét, ahogyan viszonyul a dolgokhoz.

A járni tanuló gyerek fogalmat szerez a szobában levő tárgyakról. A közös játék során a gyerekekben kialakul a barátság fogalma.


3. Tetszőleges vélemény vagy elgondolás, amelyet akár hallomás vagy bármilyen információátadás útján alakít ki az ember, függetlenül attól, hogy az tudatos-e vagy sem.

A biológia órán a tanár némi fogalmat adott a tanulóknak a szív működéséről. Gondolj egy fogalomra, majd kitalálom. Az emberek többsége határozott fogalommal rendelkezik másik nemmel kapcsolatban.


4. Filozófia: Jelentéstartalom. Az az elképzelés, ami megjelenik a fizikai világ valóságában vagy egy képzelet alkotta rendszerben mint konkrét tárgy, állapot, minőség, tulajdonság, létezés, akció, cél, illetve ezek hiánya és tetszőleges kombinációja.

Világunk minden része mögött egy vagy több fogalmat találunk. Az ember képzelete fogalmakból építkezik.


5. Híres személy vagy árucikk, aki vagy ami a kiváló tulajdonságairól közismert.

Szentgyörgyi Albert neve fogalom a C-vitamin kutatásában. A legjobb autómárka fogalom a gépkocsik világában.


Megjegyzés

A fogalom csak a tudatunkkal érzékelhető. Az anyagi világban közvetlenül nem észlelhető, nem mérhető, ám más szavakkal (fogalmakkal) körül tudjuk írni, meg tudjuk határozni értelmét. A megfigyelésből vagy meghatározásból megértett lényeg a fogalom. A nyelv minden egyes szava egy (vagy több) fogalmat jelképez. Ezeket a fogalmakat írják le a jó szótárak az egyes meghatározásaikkal. Amikor például azt mondom: „alma”, akkor egy gömbölyű, piros, ehető gyümölcs jut az eszembe. Az alma fogalmára akkor gondolok, ha nem egy bizonyos alma képét idézem fel, illetve nem a kimondott hangsor, nem a leírt betűsor, és nem valami más jelkép jut az eszembe, csak az alma „úgy általában véve”.


Lásd még: gondolat

Kifejezés

Fogalmi megértés, teljes fogalmi megértés – (a.) A tömeg és jelentéstartalom ismerete; avagy a forma, a hatások és ezek okainak ismerete. A szóval leírt dolog formájának könnyű felismerése, emellett a más dolgokkal kapcsolatos hatásainak, összefüggéseinek világos értése azzal együtt, hogy ezeket a hatásokat miért és hogyan válthatjuk ki vele. b.) A szó minden jelentésének pontos ismerete és a jelentések különbségeinek magabiztos ismerete. c.) A szó használatával közölt gondolatok gyors és kényelmes felfogása. d.) Képesség az eredményes cselekvésre, a szóval kifejezett gondolatok hozzáértő alkalmazására.)


Lezárva 7K: 2010. július 15., 12:12
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)