Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nyelvtan szó jelentése

nyelvtan (főnév)

Grammar.jpg

Azok a szokások, ahogyan a szavakat használjuk. A nyelvtan a nyelv része: a szavak rendje. Nyelvtannak nevezzük azokat a megegyezéseket, elvárásokat, amelyek szerint a szavakat együtt használjuk, összekapcsoljuk vagy megváltoztatjuk azzal a céllal, hogy ezek együtt, megérthető formában gondolatokat juttassanak el más személyekhez.

A nyelvtan a szavak összefüggéseit mutatja meg. A szavak használatának módjából, a szavak sorrendjéből olyan dolgokat érthetünk meg, amelyeket a szavak nyelvtan nélkül önmagukban nem fejeznek ki. A nyelvtan a könnyű és pontos megértést segíti. Ha könnyebben és pontosabban akarod érteni, amit mások mondtak, akkor érdemes alaposan ismerned azokat a szokásokat, ahogyan a szavakat használjuk, más szóval: a nyelvtant. Egy idegen nyelv tanulása során nem akkor tudod a nyelvtant, ha szabályokat vagy nyelvészeti szakkifejezéseket magoltál be, hanem akkor, ha alaposan begyakoroltad a mondatok és szavak használatát. Ha nem használnánk nyelvtant a beszédünk vagy írásunk során, akkor az emberek nehezen értenék, amit mondunk vagy írunk. A nyelvtani megegyezések alapos ismerete segít eligazodni az olyan esetekben, amikor első hallásra nem világos, hogy a beszélő vagy író személy mire használt egy szót: mit akart kifejezni.


Eredet [nyelvtan < nyelv + tan]


További részletezés

1. A nyelvtan a nyelvhasználati módok rendszerbe szedett leírása, ahogyan a szavakat egy bizonyos nyelvben használjuk. A nyelvész kategóriákba csoportosítja a hasonlóképpen használt szavakat, majd megfigyeli a szabályokat, amik leírják, hogyan viselkednek az egyes szócsoportok. Csupán az észszerű használat lehet szempont abban, hogy milyen szabályokat állít fel, és hogyan fogalmazza meg a szabályokat. A nyelvész bármilyen célszerű módon osztályozhatja az anyagot, viszont nincs joga azt állítani, hogy bizonyos formák elfogadhatatlanok, csak mert ezek nem férnek bele az általa kitalált rendszerbe.

A különböző iskolák kissé eltérő nyelvtanokat oktatnak. Némelyik nyelvtan túlságosan bonyolult és teljesen használhatatlan, sőt hazugságokat próbál a nyelvhasználatra kényszeríteni.


2. A nyelvet vizsgáló tudomány. A nyelvtan, avagy nyelvészet a szavak együttes használatának szabályait, összefüggéseit vizsgáló, és néha előíró szaktárgy. A nyelvtan tudományának feladata az, hogy érthetővé tegye a szavak szerepét a beszédben vagy írásban, valamint könnyen alkalmazható és általános érvényű eszközöket adjon a szavak felismeréséhez, használatához.

A főiskolán az angol nyelvtant tanultuk négy éven át. A nyelvtan szabályait bemagoltatták velünk, de a használatukat nem gyakoroltuk be.


3. Nyelvészeti tankönyv, szakkönyv, ami a szavak használatának összefüggéseit, szabályait írja le.

Vörösmarty nyelvtana sokkal érthetőbb volt, mint a mai könyvek. Az alsós nyelvtanban még érthető szakkifejezések szerepeltek.


4. Iskola: Tantárgy, amelyen az anyanyelv helyes írását és használatának szabályait tanítják főleg magasabb osztályokban és iskolákban.

Az ötödik osztálytól kezdve jön a nyelvtan. A jó helyesírású gyerek nyelvtanból ötöst kap.


5. Iskola: Tanítási óra, amelyen ezt (4) a tantárgyat tanítják főleg magasabb osztályokban és iskolákban.

Az osztálynak két nyelvtanja van egy héten. A nyelvtanon ma a tárgyas igékről tanultak a gyerekek.


6. Iskola: Tankönyv, amely ennek (4) a tantárgynak az ismereteit tárgyalja.

A tanuló otthon előveszi a nyelvtant, hogy megtanulja a leckét. A nyelvtan mellé kiteszi még az irodalmi szöveggyűjteményt is, mert abból kell elolvasni egy szövegrészt.nyelvtan (melléknév)

Iskola: Az anyanyelv helyes írását és használatának szabályait tanító tantárggyal kapcsolatos (óra, füzet, tankönyv, tanár).

A nyelvtanórán a nyelvtan munkafüzetbe írnak a tanulók. A nyelvtankönyvből kell megoldani a nyelvtan házi feladatot.

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)