Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Matematika szó jelentése

matematika (főnév)

Smart.jpg

1. Elvont tudomány, amely elsősorban számokkal, mennyiségekkel, terekkel, a jövőre vonatkozó előrelátással és logikával foglalkozik, így alkalmas az anyagi világ és a benne megfigyelt jelenségek és összefüggések elvont leírására, kiszámítására és elemzésére.

A matematika egyike a legrégebbi tudományoknak. A matematika segítségével ki lehet számolni a bolygók pályáját. A matematikát más tudományok is felhasználják, többek között a csillagászat, a fizika, a közgazdaságtan. Régen a matematikát a mennyiségek és a tér tudományaként határozták meg, azonban ma már ezt a meghatározást a fejlődés túlhaladta. A matematika számos résztudományra bomlik.


2. Iskola: Tantárgy, amely ezt (1) a tudományágat tanítja főleg magasabb osztályokban és iskolákban.

Az ötödik osztálytól kezdve nevezik a számtant matematikának. A mérnöknek készülő középiskolai diák olyan osztályba jár, ahol magasabb szinten tanulják a matematikát, mint a más tagozat osztályai.


3. Tanítási óra, amelyen ezt (2) a tantárgyat tanítják főleg magasabb osztályokban és iskolákban.

A tagozatos osztálynak hetente nyolcszor van matematikája. A matematikán ma a függvényeket tanulják a diákok.


4. Tankönyv, amely ennek (2) a tantárgynak az ismereteit tárgyalja.

A tanuló otthon előveszi a matematikát, hogy megtanulja a leckét. A matematika mellé kiteszi még a függvénytáblázatokat tartalmazó könyvet is, mert szüksége lesz arra is a feladatok megoldásánál.


Eredet: [matematika < latin: mathematica (matematika) < görög: mathematike (matematika) < mathema (tudás) < manthano (tanul)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 39 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)