Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Latin szó jelentése

latin (főnév)

Latin.jpg

1. Történelmi: Itáliai nép, amely a félsziget középső részén, a Tiberis folyó torkolata körül, a tengerparton élt. (Többes számban használjuk.)

A latinok a mai Olaszországban éltek. A latinok utódai más törzsekkel együtt a mai olaszok ősei. A latinok alapították Róma városát. A latinok eredeti területe a mellékelt képen a barna rész.


2. Történelmi: Itáliai személy, főleg férfi, aki a félsziget középső részén, a Tiberis folyó torkolata körül, a tengerparton élt.

Egy latin különbnek gondolta magát a más népekhez tartozó embereknél. A latin egy görögöt fogadott fel nevelőnek gyereke mellé.


3. Itáliai eredetű nyelv, amit először a közép-itáliai Tiberis folyó környéki törzs beszélt, és későbbi használata elterjedt egész Európában.

A latin Magyarországon 1844-ig volt az államigazgatás hivatalos nyelve. Évszázadokon keresztül a latin volt a tanult emberek nemzetközi nyelve.


4. Oktatás: Iskolai tantárgy, amely ezt (2) a nyelvet tanítja.

Régen minden középiskolában volt latin. Ma is lehet latinra járni, de nem minden iskolában tanítják.


Eredet [latin < latin: Latinus (latin, „alföldi”) < Latium (tartománynév, „nagyalföld”) < latus (széles) < görög: platüsz (széles, nagy) < szanszkrit: prathati (elnyúlik)]latin (melléknév)

1. Történelmi: Itáliai törzshöz tartozó (személy, csoport), velük kapcsolatos (dolog), általuk lakott, illetve uralmuk alatt tartott (terület).

Róma a latin emberek városa volt. A latin területek fokozatosan kiterjedtek az egész félszigetre.


2. Itáliai eredetű (nyelv), amit először a közép-itáliai Tiberis folyó környéki törzs beszélt, és későbbi használata elterjedt egész Európában.

A köznapi használatból kiszorult latin nyelvből több nyelv is származik: az olasz, francia, portugál, spanyol és a román. A latin nyelvet főleg a katolikus egyház vitte át az ókorból a középkorba.


3. Itáliai eredetű nyelvben használatos (nyelvtan, szó), ezzel a nyelvvel kapcsolatos (művészet, dolog), ezen a nyelven írt (szöveg).

A latin nyelvtan régen nehéz volt a diákoknak. A magyar nyelvben is vannak latin eredetű szavak: például diák, iskola. A latin irodalom virágkora az időszámításunk kezdete környéki századokban volt.


4. Oktatás: Itáliai eredetű nyelv tanításával kapcsolatos (óra, tankönyv, tanár).

Ma is képeznek latin tanárokat. Régen általános volt, hogy a középiskolákban van latin óra.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Latin betűk – (az ókori Rómában használt ábécé, illetve az ezekből kialakult más ábécék).

A magyar nyelv is latin betűket használ. A legtöbb európai nyelv latin betűket használ írásra.


Latin kereszt – (Vallási: olyan kereszt, amelynek rövidebb, vízszintes szára felső harmadában metszi a függőlegest).


Latin szertartású egyház – (Vallási: a katolikus egyház nyugati része, amely a római szertartást alkalmazza, és eredetileg latin nyelvű volt).


Latin vitorla – (Hajózás: háromszögletű, hegyes csúcsokban végződő vitorla, amelynek csaknem függőlegesen álló rúdja az árboc ormán túl ér).


Lezárva 7K: 2013. július 31., 07:28
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)