Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Idióma szó jelentése

(Idioma szócikkből átirányítva)

idióma (főnév)

Market.jpg

1. Összetartozó szavak csoportja, amelyek együttesen mást jelentenek, mint amit az egyes szavak jelentései alapján gondolnánk, tehát nem érthető csupán meg abból, ha ismerjük az egyes szavainak jelentését.

Például idiómák: egy gyékényen árulnak (cinkosok),
megéri a pénzét (haszontalan)

Friend.jpg

A nyelvtanulást megnehezíthetik az idiómák. Minden nyelvnek megvannak a saját idiómái, amelyeket jól meg kell tanulnunk. A professzor az egyetemi előadásán egy olyan idiómát használ, amelyen néhányan azért nevetnek, mert szó szerint veszik az azt alkotó szavakat.


2. Régies: Sajátos nyelvjárás vagy csoportnyelv. Egy közösségen belül használt sajátos nyelvi forma, a nyelv egy módosult változata.

A palóc idióma nem csak egyes szavaiban, hanem kiejtésében is más, mint az irodalmi magyar nyelv. Az ország különféle tájain különféle magyar idiómákat használ a nép.


3. Régies: A gondolatcsere eszköze; nyelv.

A magyar nyelv eredetének kutatása ázsiai idiómákhoz vezet. A finnugornak elnevezett idiómák némelyike rokon a magyarral, de vannak más idiómák is, amelyekkel fennáll ez a kapcsolat.


Eredet [idióma < újmagyar: idióma (nyelvi sajátosság, kifejezés) < latin: idioma (sajátosság) < görög: idio (saját, személyes) + -ma (főnévképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 10 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)