Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Idill szó jelentése

idill (főnév)

1. Érzelmesen derűs jelenet, amely az egyszerű boldogságot tükrözi. Egy bensőséges családi vagy szerelmi élethelyzet, esemény.

A családi idillt nem zavarják meg a gondok. A rohanó életvitelt folytató városi emberek gyakran vágynak csendes falusi idillre.


2. Érzelgős családi jelenet vagy szerelmi viszony, mesterkélten érzelmes helyzet.

A pár szerelmi idilljében az örökös cirógatás visszatetszést kelt. A családi idill a szőnyeg alá sepert gondoktól terhes.


3. Irodalmi: Leíró-elbeszélő költői műfaj; érzelmes színezetű költemény, amelyben a költő a természetben élő egyszerű emberek életét valószerűtlenül szépíti és a boldogság megvalósulásaként mutatja be.

A művész egy falusi témájú idillt alkot. A költő egy idillben fogalmazza meg érzelmeit.


4. Művészet: Művészeti alkotás, amely egyszerű, derűs, rendszerint kissé érzelmes jelenetet vagy helyzetet életképszerűen ábrázol.

A költő egy tájleíró idillt ír. A festményen egy falusi idill látható szelíden kérődző állatokkal, szép népviseletbe öltözött alakokkal.


Eredet [idill < latin: idyllium (pásztorköltemény, kis kép) < görög: eidüllion (képecske) < eidosz (forma)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)