Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szociológia szó jelentése

szociológia (főnév)

1. Pszichológia: Társadalomlélektan; a társadalomról, annak szerkezetéről és fejlődéséről szóló tan, amely társadalmi nézőpontból vizsgálja az egyének, csoportok életét, viselkedését, folyamatait, és ezek törvényszerűségeit igyekszik kideríteni.

A szociológia a különféle társas viselkedési formákat tanulmányozza. A szociológia a társadalomra alkalmazott pszichológia. A szociológia a 19. század elejére nyúlik vissza. A szociológia szót Auguste Comte (1798-1857) francia filozófus alkotta, aki egyesíteni akarta a történelmet, a pszichológiát és a közgazdaságtant.


2. Oktatás: Egyetemi, főiskolai tantárgy, amely a társadalom-lélektannal (1) foglalkozik.

A jogász hallgatók tanulnak szociológiát is. A közgazdaság-tudományi egyetemeken is van szociológia-oktatás.


Eredet [szociológia < francia: sociologie (szociológia) < latin: socius (társ) + -lógia (főnévképző)]szociológia (melléknév)

Társadalomlélektannal foglalkozó (könyv, kiadvány, szakterület, személy), azzal kapcsolatos, rá jellemző.

Az egyetemi könyvesboltba megérkeztek a szociológia-jegyzetek. A szociológia-professzor pszichológiából is ledoktorált.


Lezárva 7K: 2011. szeptember 3., 18:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)