Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Oldal szó jelentése

oldal (főnév)

Arm.jpg

Bal vagy jobb rész vagy felület egy testen, tárgyon.

A futónak szúr az oldala. A lovas sarkát a ló oldalához nyomja.


Eredet [oldal < ómagyar: oldal < ősmagyar: oldal < dravida: olidal (fal, rejtek) < oli (rejt)]
Lásd még: oltalom


További részletezés

1. Jobb vagy bal felület egy ember egész testén.

A huszár oldalán kard lóg. A fiú a jobb oldalán fekve alszik jól.


2. Jobb vagy bal felület egy építményen vagy tárgyon.

A szekrény oldala tömör fából van. A kocsi oldalát végigcsikarta egy ág. A ház oldalán is van néhány ablak.


3. Hosszanti sík felület, lap egy hosszúkás építményen vagy tárgyon.

A hajó oldalán kerek ablakok vannak. A fürdőkád oldala kívülről olajfestékkel van befestve.


4. Egyik part; egy folyó, hosszú tó medrének határoló része.

A Duna pesti oldalán van az Országház. A folyó közepén közlekednek a hajók, és az oldalán kötnek ki.


5. Bármelyik felület ; bármelyik sík fal vagy lap egy építményen, tárgyon az alapjától a tetejéig.

A tévé elülső oldalát szoktuk nézni. A ház hátsó oldalához építették a fészert.


6. Nagyobb felület egy tárgy, természeti alakulat aljától a tetejéig, illetve e felületnek egy része.

A hegy oldalát erdők borítják. A fazék oldalán vannak a fülei.


7. Az egyik felület egy vékony, lapos tárgyon, növényi levélen; egy papír vagy más lapos tárgy egyik síkja.

A papír egyik oldalára írtak csak. A levél egyik oldalán jobban kilátszódnak az erek.


8. Könyv egyik lapja; egy papírlap (mindkét felületével).

Még csak egy oldalt lapoztam a könyvben. Ez egyik oldalt kitépték a telefonkönyvből.


9. Átvitt értelemben: Olvasható szöveg, látható kép, amelyet egy-egy lapos felületre írtak, nyomtattak.

A könyv oldalain vannak képek is. A feladott lecke három oldal a tankönyvben.


10. Mértan: Síkidomot határoló egyenes.

A táblára rajzolt háromszög oldalai egyenlő hosszúságúak. Ez a két oldal derékszöget zár be egymással.


11. Jobb vagy bal fél az emberi test középvonalától számítva.

A varrónőnél kiderült, hogy jobb oldalon még nem jó a ruha. A tiszt a kitüntetéseit a bal oldalon viseli.


12. Fél test vagy nagy rész egy emberi fogyasztásra leölt nagyobb állatból.

Egész oldalak lógnak a hentesüzletben. A mészáros két oldalra hasítja a levágott marhát.


13. Embercsoport széle; egy felvonuló vagy harcban álló csapat szélső része.

A csapatot oldalba támadják. A tábornok a serege oldalát védtelenül hagyta, és ez eldöntötte a csatát.


14. Jobb vagy bal rész egy építményen, tárgyon, dolgon belül.

Az emeletes ház egyik oldalában kisebb lakások vannak. A fa oldalába vadméhek költöztek.


15. Jobb vagy bal fél, amely a néző szempontjából az egyik kéz felé esik.

Az úttest jobb oldalán több kátyú van. A kép bal oldalán van egy szakadás.


16. Tőle jobbra vagy balra eső térrész, amely a szemlélő személytől egyik kézre esik.

A gyerekek a tornatanár jobb oldalán sorakoznak fel. A fényképész a táj bal oldalát fényképezi le.


17. Szélső terület; kisebb földterület, felület.

A falu a völgy déli oldalában fekszik. A mező keleti oldalán egy patak folyik keresztül.


18. Átvitt értelemben: Rokonsági ág; családi leszármazási, kapcsolati vonal.

Az esküvőre eljött a menyasszony apai oldaláról a nagybátyja is. A nő anyai oldalról olasz származású.


19. Átvitt értelemben: Egyféle érdek; nagyobb csoportban az egyféle véleményű emberek együttesen.

A párt egyik oldala különvéleményt hangoztat. A politikust minden oldalról támadások érik. Az elégedetlenkedő hangadónak másokat is sikerült a maga oldalára állítani.


20. Átvitt értelemben: Jellemző sajátság; egy adottság, képesség, tulajdonság megnyilvánulása.

Az ügy másik oldalát is meg kell vizsgálni. A sportoló erős oldala a gyorsasága.


21. Átvitt értelemben: Értékelési szempont, amelyből egy tárgyat vizsgálat alá veszünk.

A vevő egészen más oldalról tekinti az árut, mint az eladó. A szülők oldaláról nézve teljesen más fontos, mint a gyerekek oldaláról.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A gyenge oldala – (a.) járatlan, tudatlan, gyakorlatlan benne; b.) nagyon kedvel egy ételt, italt, és nehezen tudja megállni, hogy ne egyen, igyon belőle; c.) egy egész olyan része, mozzanata, ahol az leginkább támadható, sebezhető).


A világ másik oldala – (a földgolyó átellenes része).


Arról oldaláról ismeri őt – (abból a szempontból, abban a minőségében, olyan tulajdonságai alapján ismeri őt).


Átesik a ló másik/túlsó oldalára – (az eddigihez képest az ellenkező végletet választja).


Az élet napos oldala – (előnyös, kedvező életkörülmények, amikor nincsenek anyagi gondok).


Az érem másik oldala – (egy helyzet, kérdés az ellenkező szempontból tekintve).


Az érzékeny oldala – (a.) az, aminek az emlegetése kellemetlenül érinti őt; b.) könnyen támadható, sebezhető rész).


Az oldalához rendeli – (Régies: maga mellé oszt be szolgálatára egy másik személyt).


Az ő oldalán/oldalára – (a.) az ő érdekeit védve, támogatva; b.) az ő részén, területén).


Egy oldal szalonna – (a sertés zsírjának egyik hosszú, széles csíkja).


Egy hely oldalában – (egy hely mellett, a közvetlen közelében).


Egy személy oldalán – (vele együtt).

A fiatalember felesége oldalán jelent meg az operában.


Fúrja/kiböki az oldalát a kíváncsiság – (nagyon kíváncsi rá).


Majd kifúrja az oldalát – (nagyon szeretné elmondani).


Majd kirúgja a ház oldalát – (nagy jókedvében azt sem tudja, hogy mit csináljon).


Megfelelő oldalak – (Mértan: hasonló háromszögek egy-egy határoló vonala, amely szemben van a háromszögekben azonos szöggel).


Oldalba bök – (egy felől taszít, lök).


Szegezi az oldalát – (Tájszó: fájdalom nyilall testének egyik felébe).Lezárva 7K: 2013. július 27., 12:13

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)