Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Dravida szó jelentése

dravida (melléknév)

Nagy műveltségű ősi ázsiai (kultúra, nyelv és nép), akiktől sok ismeretet és szót vettünk át. Az i. e. 4. évezredben északról érkeztek a mai Irán területére, és egy részük onnan India észak-nyugati részére vándorolt, ahonnan a később ideérkező népek dél felé szorították őket. Így ma az ebbe a nyelvcsaládba tartozó nyelveket főleg Dél-Indiában beszélik.

A dravida népekkel való érintkezésünk jóval az ősmagyar (finnugor, szkíta, hun stb.) kor előtt Közép-Ázsiában volt.

Ma láttam néhány dravida szót. A dravida nép nyelve ma Indiában él tovább. A dravida kultúra hatása Európára is kiterjedt. A dravida kultúra több ezer éves.


Eredet [dravida < szanszkrit: dravid (népnév)]


További részletezés

Dravida.jpg

A mai dravida nyelvcsaládot beszélők Ázsia legősibbnek tartott kultúrájának örökösei. Elődeik tudása és nyelve nagy hatással volt a távol-keleti, a közel-keleti és az európai nyelvekre is. Az ősi dravida népek emlékei Ázsia-szerte felfedezhetők, de különösen Közép-Ázsiában gyakoriak. Ebből az ősi kultúrából örökölt sok más ázsiai nép (indiai, török, tatár, mongol, mandzsu, a kaukázusi és a „finnugor” népek is). Az írástudó dravida népeken keresztül sok bölcsesség, közmondás (és emiatt szó is) eljutott hozzánk az ősi tanításokból. Közel 3000 szó és sok nyelvtani egyezés jelzi nyelvi rokonságunkat.

A dravida népek Közép-Ázsiából később Indiába, a Közel-Keletre (sumér, akkád, óperzsa stb.) és Európa nyugati végébe szorultak. Indiában ma a tamil nyelvek léteznek élő dravida nyelvként, de a szanszkrit is bizonyítottan sok mindent átvett a dravida nyelvekből.

Az egykori dravida kultúra utolsó európai őrzői voltak a mai Franciaországban (Gallia) majd a mai Írországban a kelták közt élő "druida" bölcsek és papok. Tudásuk, bölcsességük miatt varázslóknak tartották őket. Vallásuk alapja a tisztesség, az erények értékelése, és a lélek halhatatlanságába vetett megingathatatlan bizonyosság volt.

Jelenleg a hivatalos nyelvészet ezt a fő vonalat követi: ómagyar – finnugor
A hivatalos álláspontot vitatók többnyire ezt állítják: ómagyar – szkíta
Mi ennél mélyebbre tekintünk: ómagyar – ősmagyar – dravida (vagy más ősi nyelv)

A dravida kultúra virágzása i.e. 1000-500 között volt, ami megelőzte az ősmagyar kort (beleértve mindegyik említett irányzatot), és mivel korábbi volt ennél, ezért többnyire az ősmagyar kor szavainak elődei voltak a dravida szavak (épp úgy, mint egyes esetekben a szanszkrit vagy sumér szavak is).

A WikiSzótár.hu tehát nem vitatja a jelenleg ismert elképzeléseket, csupán kiegészíti ezeket egy még korábbi kor ismereteivel


A lenti ábrán piros és vörös színnel látható az a terület, ahol a 8000 évnél is régebbi dravida kultúra nyelvi öröksége, emlékei megtalálhatók.


Figyelem: A szótár szerkesztői a szavak eredetével nem kívánnak állást foglalni a magyar nép származásáról. Kijelentéseink csakis a szavak korábbi jelentéseire vonatkoznak. A szavak átvételével nem váltunk automatikusan a másik nép részeivé, mint ahogy ma sem válunk angollá vagy latinná, ha angol vagy latin szavakat használunk a nyelvünkben.


Szanszkritrég2.jpg

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)