Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Felelősség kizárás szó jelentése

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A WikiSzótár.hu egy internet alapú, nyílt tartalmú értelmező szótár, vagyis egyének és csoportok önkéntes társulása annak érdekében, hogy megalkossák és folyamatosan fejlesszék a magyar nyelvben használt szavak, illetve kifejezések gyűjteményét. Felépítése lehetővé teszi bármely internet kapcsolattal rendelkező személynek, hogy a szótár tartalmát legjobb tudása szerint bővítse. Ezért vegye figyelembe, hogy az itt olvasható adatokat nem lektorálták szakértők annak biztosítása érdekében, hogy teljes, pontos és megbízható információk szerepeljenek a WikiSzótár.hu szócikkeiben.

Ez nem jelenti azt, hogy a WikiSzótár.hu nem tartalmaz értékes, hasznos és pontos információkat – a meghatározásaink többsége helyes, és törekszünk a lehető legteljesebb és legpontosabb meghatározások megírására. Ám a WikiSzótár.hu semmilyen módon nem tudja garantálni az itt található információk helyességét. Bármelyik itt szereplő adatot módosíthatta, elronthatta vagy megváltoztathatta valaki, akinek a szándéka vagy véleménye nem egyezik a területen elvárható legjobbal.

A szócikkírók és a WikiSzótár.hu-val bármilyen kapcsolatban levők semelyike sem vonható felelősségre semmilyen módon semmilyen pontatlan vagy kárt okozó tartalomért, és a szótárral kapcsolatosan bármilyen módon keletkezett kárért, emellett a szótár készítésében és fenntartásában résztvevők nem vállalnak semmiféle garanciát és kártérítési kötelezettséget e tartalmak és bármilyen használatuk semmiféle következményéért.

A WikiSzótár.hu-ban található információkat ingyenesen és jóhiszeműen adjuk közre, így semmiféle megegyezés vagy szerződés nem jön létre az információk felhasználói és a honlap tulajdonosai, szerkesztői, felhasználói, rendszergazdái, vagy azzal bármilyen kapcsolatban lévők között. A WikiSzótár.hu tartalma ingyenesen használható jóindulatú célokra, a szótár használata és a szócikkek beküldése azonban nem eredményez semmiféle szerződéses vagy szerződésen kívüli ígéretet vagy felelősségvállalást a WikiSzótár.hu, annak ügynökei, tagjai, szervezői vagy felhasználói részéről.

Vegye figyelembe, hogy a WikiSzótár.hu tartalmazhat olyan információkat, amelyek sérthetik azon ország törvényeit, ahol a szótárt használják. A WikiSzótár.hu nem támogat semmilyen törvénysértő tartalmat, de ilyenek a szerzők, szerkesztők, tulajdonosok és a WikiSzótár.hu-val kapcsolatban álló bármely személy tudta nélkül és szándéka ellenére felkerülhetnek a honlapra. Az országok törvényei nem mindenhol biztosítanak védelmet a szabad vélemény-nyilvánításra, emiatt a WikiSzótár.hu nem vállal felelősséget a törvények esetleges megsértéséért azzal, hogy a benne található információkat bármilyen módon felhasználják vagy arra hivatkoznak.

Ha szaktanácsra van szüksége (például orvosi, jogi, pénzügyi tanácsra) akkor olyan szakemberrel vegye fel a kapcsolatot, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik a témában. Az itt szereplő adatok nem tekinthetők orvosi, jogi, műszaki, vagy bármilyen más javaslatnak, tanácsnak.

A WikiSzótár.hu nem folyamatosan ellenőrzött kiadvány. Bármelyik felhasználó jogosult a hibák kijavítására és téves információk eltávolítására (ugyanígy képes a helyes adatok meghamisítására is), ám senki nem köteles ezt megtenni, emiatt a WikiSzótár.hu-ban található semmilyen információval kapcsolatban nem vállalunk garanciát, és nem garantáljuk, hogy az információk bármilyen adott célra felhasználhatók.

A WikiSzótár.hu nem vonható felelősségre semmilyen bekövetkezett kárért. A honlapon szereplő információkat a felhasználó saját teljes felelősségének tudatában használhatja fel, és nincs semmiféle megegyezés és szerződés a felhasználó és a WikSzótár.hu között a honlapon szereplő jogi kitételeken kívül. Senki nem felelős azért, ha bárki bármilyen módon megváltoztatja, átszerkeszti, módosítja vagy eltávolítja azt a tartalmat, amit a honlapon keresztül ön nyilvánosságra hozott.

A szócikket beírók és szerkesztők a beírt vagy feltöltött szöveges, képi vagy más tartalmak esetén is csakis saját szellemi tulajdonukat hozhatják nyilvánosságra a honlapon keresztül, és kötelesek betartani a szerzői jogokra vonatkozó (Copyright) és egyéb törvényeket. A beírás, feltöltés vagy bármilyen változtatás tényével az adatokat beküldő visszavonhatatlanul átadja a szellemi terméke megjelentetésének jogát a WikiSzótár.hu tulajdonosai részére, akik ingyenesen, szabadon és korlátozás nélkül jogosultak a honlapra beírt bármely tartalom bármilyen felhasználására, megváltoztatására vagy törlésére.

A WikiSzótár.hu tulajdonosai és üzemeltetői bármikor előzetes bejelentés nélkül jogosultak a honlappal kapcsolatos felhasználási, jogi és szerződéses feltételek egyoldalú módosítására.

A honlap látogatói, felhasználói (beleértve a szócikkírókat, szerkesztőket és a honlapra bármilyen anyagot vagy információkat beküldőket is) csak korlátozott jogosultságot kapnak a honlapon szereplő anyagok használatára. A honlap tartalma számukra csakis saját tanulási, megértési céljaikra, illetve mások tanulásának, megértésének segítésére használható. Az itt szereplő anyagokból rövid, szó szerinti idézetek kimásolása és felhasználása a szócikkre mutató internetes link, vagy a WikiSzótár.hu és a szócikk nevének közlésével engedélyezett.

A WikiSzótár.hu oldalain szereplő, felhasznált vagy idézett bármely védjegy, márkanév, védjegyzett szó vagy kifejezés annak tulajdonosáé. Ezek nem használhatók fel semmilyen más célra, mint a szó vagy kifejezés tulajdonosának céljai, és ennek betartása érdekében mindent megtesznek a honlap tulajdonosai és szerkesztői. A WikiSzótár.hu azonban nem tud garanciát vállalni arra, hogy egyes felhasználók nem jelentetnek meg jogellenesen egyes védett szavakat, kifejezéseket vagy más anyagot a honlapon. Ha értesülünk ilyen felhasználásról, akkor a jogellenesen beírt vagy feltöltött anyagokat azonnal eltávolítjuk vagy korrigáljuk. A WikiSzótár.hu nem használható illetéktelen reklámozási célra (a honlap tulajdonosának engedélyével a lap működésének fenntartása érdekében megjelentetett hirdetéseken kívül).

A WikiSzótár.hu céljaival ellentétes tartalmakat (jogot vagy közízlést sértő vagy törvénytelen adatok, linkek, illetéktelen reklámok stb.) eltávolítjuk, és az ilyeneket beíró, feltöltő felhasználókat a tulajdonosnak jogában áll kitiltani a honlapról.

[WikiSzótár.hu: Felelősség kizárás]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 0 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)