Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Darab szó jelentése

darab (főnév)

Pieces of.jpg

1. Egy teljes egészből kiemelt rész, ami nem feltétlenül rendelkezik az egész minőségével.

A bélyeggyűjteményem egyik darabja elveszett. A kerékpár egyik darabja a kormány. A számítógép fontos darabja a processzor.


2. Határozottan elkülöníthető mennyiség, amely egy egységként tekinthető.

A kenyérből egy darab a földre esett. A férfi a felhalmozott fahasábokból két darabot dobott a tűzre.


3. Átvitt értelemben: Térbeli kiterjedés, térbeli távolság. Szélességben, hosszúságban illetve mélységben mérhető nagyság.

A vándor nagy darabot bejárt egy álló nap alatt. – Még azt a darabot kell felásni – mutatta az apa a fiának.


4. Átvitt értelemben: Időtartam hosszabb-rövidebb része.

– Még egy darabig várok rád – szólt bele Géza a mobiltelefonba. Az inas úgy gondolta, hogy már eleget dolgozott, és egy darabig kiment a műhely elé rágyújtani.


5. Színház: Színházművészeti alkotás; egy színházban előadott, vagy ilyen előadásra szánt szépirodalmi mű.

A darab nagyon jó kritikát kapott. Ezt a színészt ebben a színdarabban ismertem meg. A darab rendezője híres művész. A színdarab a darab hosszabb elnevezése.


6. Zene: Zeneművészeti alkotás; egy vagy több hangszeren előadható, általában kottában hangjegyekkel és más előadásmódot jelző jelekkel lejegyzett (harmonikus) hangzásokból álló mű.

A koncerten két Liszt darabot adott elő a zongoraművész. A zeneszerző modern darabját csak néhány zenekritikus tartotta művészinek.


Eredet [darab < ómagyar: darab < ősmagyar: darib, darbi (darab) < dravida: tarippun (darabolt, törött) < tari (darabol, tör)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 229 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)