Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Asszociál szó jelentése

asszociál (ige)

Pretty.jpg

1. Kapcsolatot létesít, amikor két vagy több viszony jön létre különféle részek között; társít.

A lány jó színérzékkel asszociálja egymáshoz öltözéke részeit. A szervezés fontos része, amikor a különböző tevékenységeket felelős személyekhez asszociálják.


2. Lélektan: Lelkileg összekapcsol egy emlékképet, fogalmat vagy gondolatot egy hasonlóság, ellentétesség vagy térbeli, időbeli érintkezés alapján egy másik emlékképpel, fogalommal vagy gondolattal az elmében; képzetet társít.

A zene hangulata kellemes gondolatokat asszociál a hallgatóban. A regényben leírt történet saját tapasztalatot asszociál az olvasóban.


3. Vegyipar: Molekulákat kapcsol össze a molekulán belüli kötéseknél kisebb erő révén.

Az összekeveredett anyagok szobahőmérsékleten állandó kapcsolattal asszociálják egymást. Egy bizonyos hőmérséklet segíti azt, ahogy az anyagok asszociálnak egymással, de az ennél nagyobb meleg már felbontja a korábban kialakult kapcsolatokat.


Eredet [asszociál < latin: associare (összekötni) < ad- (hozzá) + socio (társít, közösít)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)