Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Analógia szó jelentése

analógia (főnév)

Analógia.jpg

1. Hasonlóságon alapuló bemutatás. Amikor egy ismeretlen dolog, jelenség megértésének elősegítésére, vagy magyarázatára egy olyan dolgot veszünk alapul, amit a másik személy már ismer vagy ismerhet, és akár valóságos, akár átvitt értelemben vehető tulajdonságbeli vagy jellemzőbeli hasonlóság alapján a számára ismeretlen dolgot ehhez, a már ismerthez hasonlítva mutatjuk be.

Az elme analógiájáként vehetünk egy számítógépet. A tanár analógiaként egy népszerű mesét mondott el. Az első cigaretta elszívásának élményét a következő analógiával fejtette ki Tamás: ennek az érzése olyan volt nekem, mintha vattát tömtek volna le a torkomon.


2. Tudományos: Következtetési módszer, amely a dolgok és jelenségek közti hasonlóságon alapul.

A kutatót az analógia segítette a törvényszerűség megállapításában. Az analógia alapján a bebizonyított állítás más hasonlóra is igaz.


3. Jogi: Jogalkalmazási módszer; egy jogszabály alkalmazása olyan tényállásra, amelyre bár nem vonatkozik ugyan, de amelyről hasonlósága miatt feltehető, hogy a törvényhozó ugyanúgy bírálta volna el.

A bíró ítélethozatalkor analógiával él. Az ügyvéd az ügy analógiája miatt azt javasolja az ügyfelének, hogy ne pereljen, próbáljon meg kiegyezni a másik féllel.


4. Nyelvtudomány: Nyelv-változási tényező, amelynek hatására a változás a rendszer tagjai közti hasonlóság alapján jön létre.

A két nyelv rokonságának egyik bizonyítéka a nyelvek közti nyelvtani analógia. A nyelvész az analógia segítségével szavakat tud rokonítani egymással.


Eredet [analógia < görög: analogia (arányosság, megfelelés) < ana- (fel-, szerint) + logosz (értelem, szó, gondolat)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 72 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)