Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Absztrakt szó jelentése

(Abstraact szócikkből átirányítva)

absztrakt (melléknév)

1. Tudományos: A valóságtól elvonatkoztatott (állapot, kijelentés, dolog), amelyet önmagában szemlélünk, ami a környezeti összefüggéseitől kiragadva.

Mértanórán a tanár absztrakt meghatározást ad a pontra, vonalra. A kutató megpróbálja egy absztrakt állításban összefoglalni a megfigyeléseit. Egy absztrakt törvényszerűség a gyakorlati életből vett sokféle helyzetből következtethető ki.


2. Tudományos: Összefüggéseiből kiragadott (fogalom, tulajdonság, következtetés), amely nem egy meghatározott jelenséget, tárgyat, dolgot ír le teljesen, hanem annak csupán néhány kiemelt jellemzőjét, tulajdonságát veszi figyelembe; elvont.

A vitaminok hatásait absztrakt módon vizsgálhatjuk, amikor nem vesszük figyelembe a felszívódásukat befolyásoló körülményeket. Amikor sok embert vizsgálunk meg, akkor a tulajdonságaikból kiemelhetünk néhány közös jellemzőt, és így absztrakt következtetéssel az egész vizsgált csoport jellegét megállapíthatjuk.


3. Művészet: A valóság természetes ábrázolásától eltérő (műalkotás, alkotási módszer), amely például mértani alakzatokat, színfoltokat alkalmaz.

A 20. század elején indult fejlődésnek az absztrakt festészet. A szobrászművész absztrakt alkotásai láthatók és megvásárolhatók a kiállítóteremben.


4. Irodalom: Elvont (műfaj, irodalmi alkotás, stílus), amely a valóság elemeinek, tényeinek összefüggéseit szándékosan szétszakítja, és a nyelvi kifejezés természetes formáit is megbontja.

Az absztrakt verseket kevés ember kedveli. Ebben az absztrakt regényben nincs hagyományos módon követhető cselekmény.


Eredet [absztrakt < latin: abstract (elvont) < abs-, ab- (el; határozói előtag I.) + traho (húz, von)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Absztrakt főnév – (Nyelvészet: nem érzékelhető, elvont dolgot jelentő név; például: jóság, szépség, szeretet, várás).


Absztrakt melléknév – (Nyelvészet: nem érzékelhető, elvont tulajdonságot kifejező melléknév; például: gondos, hősi, okos, szerény).


In abstracto – (elméletben, általában, minden mástól függetlenül).Lezárva 7K: 2013. február 3., 12:21
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)