Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Állam szó jelentése

állam (főnév)

Állam.jpg

1. Önrendelkezéssel irányított közösség. Egy jól körülhatárolt területen élő emberek saját kormányzattal és önrendelkezési joggal bíró egysége, ami így önálló hatalommal rendelkezik területe és saját ügyei felett.

Egy állam függetlensége gazdasági erejétől függ. Az állam védelmet nyújt a polgárainak. Az állam saját területén egyedül jogosult alkalmazni az erőt belátása szerint.


2. Egy országot kormányzó intézmények összessége, egy társadalmi-földrajzi közösséget kormányzó intézmények egységgé szervezett egésze. Működésének alapvető törvényei az ország alkotmányában találhatók, és így ennek az intézményrendszernek az alkotmánnyal összhangban kell tevékenykednie.

Az állam rendelkezései az ország területén érvényesek. Mindenki köteles az államnak engedelmeskedni. Ha az állam az egész közösség jóllétéért dolgozik, akkor sikeres. Az állam működése során három hatalmi ágat fog össze: a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói – jogszolgáltatási – hatalmat.


3. Átvitt értelemben: Egy ország, amelyet egy önrendelkező politikai szervezet (kormány) irányít.

A szomszédos államokkal jó kapcsolatokat kell fenntartani. Dél-Európa államai az Európai Unió tagjai.


Eredet [állam < ómagyar: állam < dravida: nilam (állam) < nil, nillu (áll (ige))]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Állam az államban – (kiterjedt szervezet, amelynek kivételes, gyakran törvény fölötti helyzete van).


Az államnak szolgál – (közhivatalt tölt be).


Totális állam – (Politika: erős központi hatalom, amelyben az uralkodó réteg az ország teljes politikai, gazdasági és kulturális, oktatási életét irányítja, legtöbbször a szabadságjogok erőteljes korlátozása mellett).


Lezárva 7K: 2010. július 17., 11:37
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)