Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Állam szó jelentése

állam (főnév)

Állam.jpg

1. Önrendelkezéssel irányított közösség. Egy jól körülhatárolt területen élő emberek saját kormányzattal és önrendelkezési joggal bíró egysége, ami így önálló hatalommal rendelkezik területe és saját ügyei felett.

Egy állam függetlensége gazdasági erejétől függ. Az állam védelmet nyújt a polgárainak. Az állam saját területén egyedül jogosult alkalmazni az erőt belátása szerint.


2. Egy országot kormányzó intézmények összessége, egy társadalmi-földrajzi közösséget kormányzó intézmények egységgé szervezett egésze. Működésének alapvető törvényei az ország alkotmányában találhatók, és így ennek az intézményrendszernek az alkotmánnyal összhangban kell tevékenykednie.

Az állam rendelkezései az ország területén érvényesek. Mindenki köteles az államnak engedelmeskedni. Ha az állam az egész közösség jóllétéért dolgozik, akkor sikeres. Az állam működése során három hatalmi ágat fog össze: a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói – jogszolgáltatási – hatalmat.


3. Átvitt értelemben: Egy ország, amelyet egy önrendelkező politikai szervezet (kormány) irányít.

A szomszédos államokkal jó kapcsolatokat kell fenntartani. Dél-Európa államai az Európai Unió tagjai.


Eredet [állam < ómagyar: állam < dravida: nilam (állam) < nil, nillu (áll (ige))]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 70 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)