Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ország szó jelentése

A lap korábbi változatát látod, amilyen Operátor (vitalap | szerkesztései) 2015. május 4., 17:01-kor történt szerkesztése után volt. (Szöveg cseréje – „<html> </div> </html>” → „</div>”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

ország (főnév)

Magyar.jpg

Saját haza egy meghatározott földterületen, amelyen egy nép él gyakran más, hozzá viszonyítva kisebbségben levő népcsoportokkal együtt.

Ahány ország, annyi nyelv. Nem minden népnek van saját országa. Afrikában egy ország a gyarmati hódításokkal alakult ki, ahol több törzs is él együtt. Egy ország ma már egy államot is jelent egyben. Székelyföld a székelyek országa Erdélyben.


Eredet [ország < ómagyar: ország < ősmagyar: uruszág, urruságh (ország, uradalom, „úrság”) < úr + -ság (főnévképző)]


További részletezés

1. Egy területen fennálló államszervezet a földrajzi területtel, a benne és rajta levő természeti kincsekkel, építményekkel és a lakossággal együtt.

Magyarország a Kárpát-medence középső részét foglalja el. A tengerparti országok a szárazföldön más országokkal határosak.


2. Az egész terület, amely egy államhoz tartozik; a pontos határokkal kijelölt haza földje.

Az országunk nagy része síkság. Országunkat két nagy folyó szeli át: a Duna és a Tisza.


3. A haza lakossága, amely egy behatárolt területen élő nép, nemzet.

A kormánynak az egész országra gondolnia kell, amikor döntést hoz. Az egész ország az olimpiai közvetítést nézi, ha egy magyar sportoló a döntőben versenyez.


4. Egy államot képviselők csoportja, akik annak népét képviselik egy nemzetközi rendezvényen.

Az olimpián több mint száz ország versenyez. A tanácskozáson húsz ország vesz részt.


5. Vidék, meghatározatlan nagyságú terület, amelyet egy szempontból nézve (például fekvés, domborzat, növényzet, lakosság, gazdasági jelleg), sajátos jellege miatt egységesnek tekintünk.

A híres író szülőföldjéről mint szép országról ír regényében. Petőfi Sándor a sík ország szülötte, nem szerette a hegyes országot, ahogy azt "Az Alföld" című költeményében is leírja.


6. Átvitt értelemben: Egymáshoz hasonló dolgok összessége, gondolatban összefoglalt egysége.

Az állatok országa számos állatfajt foglal magában. A történész sok időt tölt a könyvek országában, a könyvtárban.


7. Átvitt értelemben: Képzeletbeli terület; egy többé-kevésbé határozottan megjelölt helyen elképzelt közösség.

Az óriások országából ritkán tér vissza az utazó. A szerelem országában mindenki boldog.


8. Átvitt értelemben: Uralkodás; a hatalom gyakorlása egy terület felett; uralom, államhatalom.

Akié a föld, azé az ország. A választásokon győztes párt egy országot kapott.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A mennyek/mennyeknek országa – (Vallási: az Isten, az angyalok és üdvözült lelkek lakhelye a keresztény vallás tanítása szerint).


A holtak országa – (a.) a temető; b.) mitológia: az ókori vallásokban a túlvilág).


Az ország szekere – (a haza sorsa, amely viszontagságokban, veszélyes fordulatokban gazdag).


Az országnak szolgál – (Régies: közhivatalt tölt be).


Görbe ország – (hegyes vidék).


Hetedhét ország – (Népies: messzi vidék).


Hetedhét országra szóló – (Népies: aminek a híre messzire eljut).


Hét országra szól a híre – (Népies: nagyon híres, sokan ismerik).


Hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium – (Népies: egy esemény nagyon híres, messze földön ismeretes).


Hét országra szóló lakodalom – (Népies: főleg népmesékben használatos: nagyon híres, nagy, pazar lakodalom).


Hol a pokol országában? – (Népies, régies: nagyfokú csodálkozás, türelmetlenség kifejezése: hol?; hol a csodában?; hol a fenében?)


Isten országa: (Vallási: a.) mennybéli hely, Isten otthona; b.) kegyelmi állapot, amelyben a hívő a vallási előírások szerint él).


János pap országa – (mesebeli boldog hely, ahol munka nélkül is minden jóban bővelkednek az emberek).


Járja az országot – (a haza sok települését, városát, faluját, vidékét felkeresi).


Nem adná egy országért – (nagyon értékes neki, ezért nem válik meg tőle).


Országgá – (Régies: az ország minden részébe).


Országgá fut – (Régies: otthonát elhagyva ismeretlen helyre menekül).


Országok közötti sportverseny/mérkőzés – (több nemzet részvételével rendezett nemzetközi sportverseny/mérkőzés).


Rendbe teszi az ország szénáját – (elrendezi, jobbá teszi a haza sorsát, ügyeit).


Töpreng/gondolkozik, mintha rá bízták volna az ország dolgát – (nagyon töpreng/gondolkozik, nagy gondban van).


Lezárva 7K: 2012. május 22., 18:44
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)