Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kezdőlap

Nézd meg a WikiSzótár.hu szerzőjének, Sarkadi Zsoltnak a videóüzeneteit! 2-3 percesek.

A lap korábbi változatát látod, amilyen Operátor (vitalap | szerkesztései) 2017. április 6., 20:16-kor történt szerkesztése után volt. (h1 - h2 csere, Bing kereső figyelmeztetése alapján)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

WikiSzótár.hu magyar értelmező szótár

WikiSzótár.hu

Ez a magyar értelmező szótár pontos, egyértelmű és könnyen érthető definíciókkal adja meg a szavak valódi jelentését.

Igaz meghatározásokkal segítünk javítani a magyar emberek megértési szintjét; közkinccsé tesszük a pontos fogalmakat – az igazságot.

A WikiSzótár.hu céljai és eszközei

„A szellem élteti a nyelvet, s együtt mind a kettő a nemzetet” (Jedlik Ányos)

A WikiSzótár.hu egy magánkezdeményezésből született magyar értelmező szótár projekt. A WikiSzótár.hu, „a pontos fogalmak tára” azt tűzte ki célul, hogy a szavak, jelentések, meghatározások egyszerű, közérthető megadásával lehetővé tegye a fogalmi megértést, a hatékony, eredményes tanulást és alkalmazást, és ezzel a felhasználóinak kompetenciaszintjét növelve gondozza, sőt felvirágoztassa a magyar kultúrát.

Korábban soha nem volt még ilyen nagyságrendű magánkezdeményezés a magyar nyelvészet és szótárírás terén – a világon is ritkaságnak számít. Az első pár év alatt a meghatározásoknak még csak töredéke készült el (a színes hátterű szavak), ami mégis figyelemre méltó nagyságrend, és máris máshol nem fellelhető értékeket adtunk a magyar tudománynak.

A WikiSzótár.hu magyar értelmező szótár fontos célja nyelvünk megőrzése. A nyelv és annak belső logikája, amelyet egy nép évezredek során alakít ki, jellemző arra a nemzetre, sőt annak minden egyes tagjára, befolyásolva gondolkodását. A WikiSzótár.hu az internet révén a kis településekre, a határon túli magyarokhoz, és a világon szétszóródott magyarsághoz is eljut, ahogy azt a kapott visszajelzésekből tapasztaljuk. Az anyanyelv ápolása és fennmaradása az anyaországtól távol felbecsülhetetlen kulturális érték.

Márai Sándor kései naplójának gondolatai nagyon is érvényesek a 21. században, amikor a globalizáció igyekszik eltüntetni a nemzeti eszményeket: „Az ország, a nép még nem haza… nincs más haza, csak az anyanyelv”.

Ezért is tartjuk fontosnak a WikiSzótár.hu magyar értelmező szótár projektünket, amely így megnyitja mindannyiunk számára a tiszta fogalmi megértés kapuját. Ez a mi hozzájárulásunk a jövőhöz.


Értelmező szótárunk főbb előnyei:

 • A világon bárhol elérhető a wikiszotar.hu internetes címen asztali számítógépről vagy akár mobil eszközökről is. Már készítése közben ingyenesen használják, javaslatokat, észrevételeket tesznek felhasználói.
 • Igazi nagyszótár: a szócikkek tartalmaznak minden fellelhető jelentést, nem csak a legáltalánosabbakat. Százezernél több szócikkével sokkal nagyobb lesz, mint a jelenleg elérhető legnagyobb: a 7-kötetes értelmező szótár.
 • Egyszerű kisszótárként is használható, mivel a sokjelentésű szavak legelső jelentése a szótárunkban a gyűjtőfogalom, ami megkönnyíti a további jelentések megértését, valamint segítségével nem muszáj minden egyes bonyolult jelentést tisztázni, hanem elég a gyűjtőfogalmat megérteni a kis szótárak szintjén.
 • Nagyszerű iskolai szótár, mert tartalmazza az iskolai tantárgyakból a legnehezebb kulcsszavak egyszerű meghatározását, például: nyelvtan, irodalom, történelem, biológia, fizika, kémia, matematika.
 • Tartalmazza a nehezen érthető, nyelvtani szerepű rövid szavak, toldalékok és írásjelek összes jelentését is, amelyeket eddig nem tudott fogalmi szinten meghatározni semelyik magyar értelmező szótár sem.
 • A teljes igeragozási táblázat részletesen bemutatja a magyar nyelv 665-féle igeragozását, beleértve a régies alakokat is. A rendhagyó ragozású igék szócikkei külön ragozási táblázatokat tartalmaznak.
 • Szócikkei az „ideális szócikk” egységes szempontjai szerint készülnek, amelyek eddig ismeretlen magasságba emelik az értelmező szótárunk színvonalát. A cikkeket a tanítás és a szótárak terén hatalmas gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek ellenőrzik.
 • Minden szócikk elején van színes ábra, kép, animáció, ami nagyon megkönnyíti az olvasó dolgát.
 • A szótárban a szócikken belül az egyes jelentéseket, szófajokat eltérő háttérszínek különítik el nagyon szemléletes módon, ami sokat segít a keresett szófaj és jelentés megtalálásában.
 • A meghatározások elején vastag betűkkel kiemelten látható a jelentés lényege egyszerű, könnyen érthető formában, két-három szóval körülírva.
 • A meghatározások célja a megértés: pontosan körülírt fogalmak, amik nem csupán egy-két rokon értelmű szóból állnak, hanem teljes körülírásból.
 • A szabatos meghatározások precízek, alaposak – nincsenek bennük általánosítások, homályos utalások, önmagukkal meghatározott címszavak.
 • A meghatározásokban nincsenek rövidítések, fura jelek, amik gyakran tették nehézzé a régebbi értelmező szótárak használatát. A számítógépes forma miatt teljesen mellőzzük a terjedelmet és megjelenést behatároló elavult nyomdai szempontokat.
 • Az olvasó számára érthetők az okozati összefüggések is, mert a meghatározások nem csak a formát adják meg, hanem azt is leírják, mit csinál, okoz az adott dolog, mi a szerepe, felhasználása, vagy elvi szinten leírják, hogyan lehet létrehozni.
 • A meghatározások része legalább két-két szemléletes példamondat, amelyek segítenek értelmezni a leírt fogalmat.
 • Minden szócikk része a szó eredete is, amiket az összes elérhető ilyen irányú forrásmunka felhasználásával kutattunk fel, így a plusz adatok a fogalom mélyebb megértését teszik lehetővé.
 • A problémás szavakat a szóhasználati tudnivalók teszik teljessé: kifejezések, szólások, közmondások; a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, formai változatok, nyelvtani tudnivalók.
 • Az elkészült, ellenőrzött szócikkek hitelesek, mert szakértő szerkesztők ellenőrzik, majd lezárják ezeket, így utána nem tudnak illetéktelenek változtatni, rontani rajtuk.

A Wikiszótár.hu első használatakor javasoljuk, hogy olvasd el az értelmező szótár, eredet, szócikk, illetve a szócikkíró és a WikiSzótár.hu szótárról lapokat. Ezekben alapvető információkat találsz erről az online magyar értelmező szótárról.


Jó tanulást, örömteli szótárhasználatot kívánunk:

A szótár szerkesztői


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)