Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szolgál szó jelentése

szolgál (ige)

Servant.jpg

1. szolgaként dolgozik valakinek. Szolgai állapotban él.

Egy gazdag családot szolgált. A városban szolgál. Eszterházy grófot szolgálom. Tíz évig szolgálta a császárt.


2. szolgálatokat nyújt valakinek/valaminek; megteszi a kötelességét vagy feladatát (vala­ki/valami felé).

Szolgálta a hazáját. Nem ismert más ösztönt, mint szolgálni a hazát.


3. fegyveres testület tagjaként tevékenykedik.

Szolgáltam a seregben.


4. hasznos egy bizonyos célra; alkalmas valamire; valamiként szolgál.

Ez a szerszám fegyverként szolgált a háborúban. Ez a szerszám arra szolgál, hogy csavarozzunk vele.


5. Udvarias készséggel másnak a kedvére tesz valamit.

Mivel szolgálhatok Önnek?


6. Régies: élettelen dologról, mint napról, holdról, gyertyáról, hogy rendeltetésének megfelelve világít.

A hold egész éjjel szolgált. A gyertya is embernek szolgál, de magát megemészti.


7. Bizonyos oldalra néz, nyílik, terjed, irányul.

Az ablak az utcára szolgál. Az út a városba szolgál.


8. Átvitt értelemben: nagy örömömre van; javára van.

Örömére szolgál, javára szolgál.


Eredet [szolgál < szolga + -l (igeképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 0 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)