Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szociatívusz szó jelentése

szociatívusz, komitatívusz (főnév)

Nyelvtan: Társhatározó eset. Idegen nyelvekben annak kifejezésére használt határozószó vagy határozói kifejezés (név + határozórag vagy elöljárószó + név), hogy kivel, mivel együtt történik a cselekvés.

Például szociatívusz a „házastul” szó latin megfelelője. A „barátjával” szó szociatívusszal fordítható olaszra.


Eredet [szociatívusz < latin: sociativus (társat jelölő) < socius (társ < követő) < sequi (követ)]

Eredet [komitatívusz < latin: comitativus (kísérőt jelölő) < comitor (kísér) < comeo (együtt megy) < com- (vele; elöljáró) + eo (megy)]


Lezárva 7K: 2015. április 25., 19:12





WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)