Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Forradalom szó jelentése

(Szocialista forradalom szócikkből átirányítva)

forradalom (főnév)

Forradalom.jpg

1. A köznép jogos önvédelme; egy elnyomó, zsarnoki vezetés megszüntetése, és a korábban rájuk bízott hatalom, irányítás visszavétele. Tömeges, erőszakos tiltakozás egy tisztességtelen uralkodó csoport ártalmas, káros rendelkezései ellen.

A gonosz uralkodót félresöpri a forradalom. A forradalom sokkal erősebb, mint az ellene kivezényelt hadsereg, mert a magyarok többségének egyetértése adja az erejét.


2. Fegyveres hatalomátvétel, amelynek során a politikai-gazdasági hatalomból kiszorított társadalmi csoportok vagy osztályok megszerzik az irányítást.

Az 1956-os forradalmat leverhették, de a szabadság eszméje ma is él. Márciusban az 1848-as forradalomra emlékezünk. A képen az őszirózsás forradalom (1918 október vége) idején készült fényképfelvétel látható.


2. Átvitt értelemben: Teljes változás, egy területen, tudományban végbemenő gyökeres átalakulás, fordulat.

Az internet forradalma a múlt század kilencvenes éveinek végén kezdődött. Ma az információ korának forradalmát éljük.


Eredet [forradalom < forr + -adalom (főnévképző)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A nagy francia forradalom – (Történelem: az 1789-i franciaországi fegyveres felkelés a feudalizmus megdöntésére).


A nagy októberi szocialista forradalom – (Történelem: az 1917 októbere végén Oroszországban kitört fegyveres felkelés, amely létrehozta a kommunista szovjetállamot).


Ipari forradalom – (Történelem: a gépek feltalálása és elterjedése következtében a 18. század közepétől végbement gazdasági átalakulás, amely a kapitalizmus megszilárdulásához vezetett).


Kulturális forradalom – (Történelem, politika: egy népi demokráciában a kultúra, művészet rohamos átalakítása a párt ideológiájának megfelelően).


Márciusi/negyvennyolcas forradalom – (Történelem: az 1848. évi magyarországi fegyveres felkelés a Habsburg-uralom ellen a nemzeti önállóság, több szabadságjog biztosítása és az Erdéllyel való egyesülés érdekében).


Őszirózsás forradalom – (Történelem: az 1918. évi október 31-i magyarországi fegyveres felkelés, amelynek eredményeként kikiáltották a köztársaságot).


Permanens forradalom – (Történelem: a.) folyamatos fegyveres felkelés, amikor egy kapitalista átalakulást megcélzó fegyveres felkelés átalakul egy népi demokráciáért folytatott küzdelemmé; b.) belső reformok útján elképzelt folyamat, amelynek során a kapitalizmus fokozatosan belenő a szocializmusba).


Polgári forradalom – (Történelem: a polgárság vezetésével végrehajtott fegyveres felkelés a feudalizmus megdöntésére és a kapitalizmus megvalósítására a 16-19. században).


Polgári demokratikus forradalom – (Politika: a fennálló társadalmi rend megdöntésére kirobbantott fegyveres felkelés, amelynek célja a polgári demokrácia megteremtése).


Szocialista forradalom – (Történelem: látszólag az elnyomott nép érdekében kitört fegyveres felkelés az ideológiailag szövetkező szűk elit kezében levő párt vezetésével a fennálló társadalmi rendszer megdöntésére, a népi demokrácia megteremtésére a 20. században).


Lezárva 7K: 2010. október 3., 13:07
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)