Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Szociális szó jelentése

szociális (melléknév)

1. A társadalommal kapcsolatos (probléma, jelenség, tényező, körülmény, dolog, tény), amely az egész közösséget érinti, az emberek közösséghez fűződő viszonyát illeti, abból ered.

A társadalom szociális állapotai egyre romlanak, ha nem fejlődik a gazdaság. A szegények szociális helyzetén változtatni kell, mert előbb-utóbb mély szociális feszültségek keletkeznek így.


2. A társadalomban elfoglalt helyzettel kapcsolatos (jelenség, tényező, probléma, körülmény, tény), amely egy személy, közösség társadalomban elfoglalt helyzetére, más társadalmi rétegekhez fűződő viszonyára vonatkozik.

A szociális származás nem lehet megkülönböztetés alapja. Egy ember szociális háttere meghatározza a társadalommal kapcsolatos hozzáállását.


3. Hivatalos: A foglalkoztatottak anyagi helyzetével kapcsolatos, jóléti (intézkedés, probléma, kérdés), amely főleg a helyzet javítására vonatkozik.

A kormány szociális intézkedései főleg az elszegényedést kívánják megakadályozni. A vállalat szociális ügyeivel foglalkozó igazgató előterjeszti az új juttatási rendszert jóváhagyásra.


4. A közösséggel együttérző (személy), aki a közösség érdekeit szívén viseli, szem előtt tartja.

A kéregetők az ember szociális érzékére építenek. Jó lenne, ha a szociális szemlélet nagyobb szerepet kapna az önzéssel szemben.


Eredet [szociális < latin: socialis (egyesült, másokkal élő) < socius (társ < követő) < sequi (követ)]


Kifejezések

Szociális demagógia – (foglalkoztatott rétegek elégtelenségét kihasználó, látszólag radikális követelés).


Szociális igazgató – (az alkalmazottak anyagi ügyeivel foglalkozó vezető tisztviselő).


Szociális intézmények – (egészségügyi és népjóléti intézmények, szervezetek egy társadalomban).


Politika: Szociális kérdés – (a foglalkoztatott tömegek gazdasági, politikai és vagyoni viszonyainak állapota, amely megoldatlan esetben nyugtalanságban és feszültségben tartja a társadalmat).


Szociális lény – (társadalomban élő, a társadalom egészéhez és embertársaihoz kötődő viszonyát helyesen értelmező egyén).


Szociális nevelés – (a közösségben élő, a másik ember és a közösség közös érdekeit is belátó ember nevelése).


Lezárva 7K: 2012. június 1., 19:09
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)