Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Paradigma szó jelentése

paradigma (főnév)

1. Nézetek, fogalmak rendszere, egy szakterületen, tudományon belüli általánosan elfogadott nézetek (fogalmak, szakkifejezések) összessége, amelyek egy korszakra, időszakra jellemzők és kijelölik a szakterület, tudomány határait, alkalmazandó módszereit, sikeresnek tekintett megoldásait.

A pszichológia és pszichiátria paradigmája az, hogy az ember az agyával gondolkozik. A kormányzás paradigmája az adókon keresztüli gazdaságpolitika.


2. Közös gondolkodásmód, közös értékek összessége, amelyek alapján egy csoportban vagy magában a társadalomban egy dologról vélekedünk, illetve az ehhez kapcsolódó módszerek szerint cselekszünk. Ezt a csoport (a társadalom) tagjai mind elfogadják és így közös mércéjükké válik.

Ezen a munkahelyen a kitartás és a kötelességtudás paradigmája hatja át az itt dolgozókat. Egy erős csapat paradigmája a közös célhoz való hozzájárulás és egymás kölcsönös segítése.


3. Egymással felcserélhető elemek sorozata, mert azok egymással egyenértékűek bizonyos szempont szerint, így egymásnak megfelelnek.

Nagy tévedés, hogy a vitaminok és gyógyszerek egymás paradigmái. Jó, ha ismerjük a paradigmák közötti különbséget.


4. Nyelvészet: Ragozási minta, egy szó mintául szolgáló toldalékolt alakjai.

Az „ad” ige paradigmáját az igeragozási táblázat tartalmazza. A paradigma megtanulása segíti a nyelvtanulót.


Eredet [paradigma < latin: paradigma (minta, nyelvtani példa) < görög: paradeigma (minta, modell) < paradeiknynai (bemutat, ábrázol < oldalról oldalra megmutatja) < para- + deiknümi (mutat)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)