Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Per szó jelentése

(Pair szócikkből átirányítva)

per, pör (főnév)

Judge.jpg

1. Jogvita eldöntésére szolgáló eljárás, amelynek során a vitát a bíróság eldönti a körülmények, a tények, valamint az ügyre vonatkozó törvények, jogszabályok mérlegelése után.

A bíróság a pert elnapolta: a kitűzött tárgyalást később tartják meg. A per tárgyalásán megjelentek az ügyvédek.


2. Hivatalos büntető eljárás. A nyomozó hatóság által felderített, többnyire az ügyész vádiratával a bíróság elé vitt igazságszolgáltatási ügy. Ekkor a vádlottat bíróság a benyújtott bizonyítékok mérlegelése alapján bűnösnek nyilvánítja vagy felmenti, és a vádlott bűnössége esetén rá a megfelelő büntetést kiszabja.

A visszaeső tolvaj ügye végül per lett. A gyilkos pere a média érdeklődésének középpontjába került.


3. Átvitt értelemben, népies: Hangos veszekedés; két vagy több személy hangos vitája, szóbeli harca, kölcsönös szidalmazása.

A házasfelek közt előfordul a per. Az ilyen per gyakori alapja az egyik fél féltékenysége.


4. Jogi: Közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás.

Ha a földhivatal által kiadott határozattal nem értesz egyet, akkor bíróságon pert indíthatsz. A bíróság határozata a hozzá fordulónak adott igazat a per végeztével.


Eredet [per < középmagyar: per (jogi vita) < ómagyar: per, pör (vita, veszekedés) < ősmagyar: pör, föri (ver, veszekszik) < dravida: pór (harc, küzdelem, vita)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Koncepciós per – (Történelem, politika: politikai indíttatású vádemeléssel járó büntetőjogi eljárás, bírósági tárgyalás, ahol az ítélet a bizonyítékok megvizsgálása és mérlegelése előtt már eldöntött ügy).


Perbe fog – (igazságszolgáltatási eljárást indít ellene).per (határozószó)

1. Osztást fejez ki; részt jelez.

Hat per három az kettő. Az egy per hármas pontnál járunk.


2. Az említett arányban, számban.

Egy ajándék jut per fő. Három étkezés lesz per nap.


3. Az említett szót használva.

Per te beszélgettünk. A rendőr per maga szólított meg. Csak úgy per Jancsi beszél a munkatársával.


Eredet [per < latin: per (-ként, által < át, keresztül) < szanszkrit: pari- (át, keresztül)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Per apices – (röviden).


Per expresse – (igen gyorsan, késedelem nélkül).


Per extensum – (egész terjedelmében).


Per mops – (egyből, egyszerre).


Per pedes apostolarum – (gyalog; az apostolok lován).


Per procura – (közvetítő, helyettesítő segítségével).


Per procura – (meghatalmazás alapján).


Per procura – (meghatalmazás útján).


Per sundám bundám – (alattomban, suttyomban).


Per varios casus – (különböző kalandokon át).per / (írásjel)

Lásd: perjel


Lezárva 7K: 2014. október 9., 12:59
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)