Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Opponens szó jelentése

opponens (főnév)

1. Tudományos: Kijelölt bíráló fél, aki egy tudományos cím (például doktori fokozat) odaítélésére benyújtott tudományos dolgozatot, értekezést hivatalosan írásban megbírál. A jelöltnek erre az írásbeli bírálatra kell válaszolnia a cím odaítélésének érdekében.

A fiatal kutatónak igazi megtiszteltetés volt, hogy a híres szaktekintélyt kérték fel opponensnek. Az opponens bírálatában sorra veszi a beadott dolgozat gyenge pontjait.


2. Régies, elavult: Ellenkező, vitázó személy, aki egy személlyel, állítással ellentétes véleményt, nézetet hangoztat, tiltakozik egy felhozott állítás ellen.

Az üzletben lopással gyanúsított ember a biztonsági őr opponenseként lép fel. A szigorú apa kamasz fia opponense lett, amikor a fiú ki akart maradni éjszakára.


3. Régies: Ellenszegülő személy, aki szembeszáll egy utasítással, paranccsal, nem enged egy ellene ható kényszerítő erőnek, körülménynek.

Az akaratos gyerek szülei elleni hisztiző opponens, aki így fejezi ki ellenállását. A katonát megfenyegeti a parancsnoka, hogy ha opponens merészel lenni a kiadott parancs ellen, akkor nagyon rosszul jár.


Eredet [opponens < latin: opponens (szemben álló) < opponere (ellentmondani, szembeszállni) < ob- (ellen) + pono (tesz)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)