Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nyelvészet szó jelentése

nyelvészet (főnév)

1. Az emberi gondolatközlés tudománya, amely a kifejezési szokások, nyelvtani szabályok és a szókincs működésével, változásával, a nyelvek egymás közti kapcsolatával, illetve a gondolatközléssel kapcsolatos társadalmi hatásokkal foglalkozik.

A nyelvészet sok résztudományra bomlik, egyik ilyen csak a beszédhangokkal foglalkozik. A nyelvészetet a tudományegyetemek bölcsészettudományi karain oktatják több szaktárgyra osztva.


2. Iskola: Tantárgy, amely ezt (1) a tudományt tanítja az egyetemeken, főiskolákon.

A hallgató a nyelvészetet is felveszi félév elején. Két évfolyam nyelvészet után záróvizsga következik.


3. Iskola: Tanítási óra, amelyen ezt (1) a tudományt tanítják az egyetemeken, főiskolákon.

A hallgatóknak az évfolyamon hetente kétszer van nyelvészet. Az előadóban éppen nyelvészet folyik.


4. Iskola: Tankönyv, szakkönyv, amely ennek (1) a tudománynak az ismereteit tárgyalja.

A professzor most írt egy nyelvészetet. A vizsgaidőszakban a diák a nyelvészetet tanulja.


Eredet [nyelvészet < nyelvész + -at (főnévképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)