Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nyelvész szó jelentése

nyelvész (főnév)

Translate2.jpg

A nyelvész a nyelv megértését segítő személy, aki a megértés elősegítése céljából leírt szótárban teljesen és pontosan érthetővé teszi (meghatározza) a szavakkal kifejezett fogalmakat; pontos, teljes és könnyen érthető, alkalmazható formában csoportosítja és oktatja a szavak használatának módjait (a nyelvtani megállapodásokat); emellett elősegíti, hogy a gondolatok kifejezésére egységes jelképrendszert (nyelvet) használjunk, amely betartja a józan ész követelményeit.

A nyelvész nem elfogadtatja a szabályokat, hanem megérteti őket. Ezt a szótárt a legkiválóbb nyelvészek írják.


Eredet [nyelvész < nyelv + -ész (főnévképző)]


Lásd még: nyelvtan


További részletezés

A nyelvész feladata

A nyelv létének és használatának célja az, hogy személyek gondolatokat cseréljenek ennek használatával.

Ha összezavarják a nyelvet, akkor nem lehet egyetértés - oda a megértés. Ha nincs megértés, akkor oda a józan ész. Ezért fontos, hogy a nyelv érthető maradjon.

Mások gondolatainak megértése nem mindig könnyű feladat. Ha valaki pontatlanul, vagy csak részben ismeri azokat a szavakat és összefüggéseket, amelyek segítségével a gondolatainkat kifejezzük, akkor érthetetlenül beszél és nem ért meg másokat.

Néhány korábbi nyelvész csak a leírt vagy kimondott szimbólumok (szavak, hangok) elemzésével foglalkozott, nem a gondolatok megértését tűzte ki célul. A gondolatok helyett az ezeket jelképező szimbólumokat vizsgálta, és ez bizony félreértésekhez vezet. Az ilyen hozzáállás nem segíti eléggé a megértést.

Mások gondolatainak megértését az teszi lehetővé, ha mindenki világosan érti a szavakat, valamint a szavak használatára vonatkozó megállapodásokat. Ezen kívül fontos, hogy mindenki ugyanazokat a szavakat, megállapodásokat és formákat használja a gondolatközlésre. A nyelvész feladata a nyelv révén közölt gondolatok megértésének segítése.

A nyelvész feladata az, hogy:

1. teljesen és pontosan érthetővé tegye (meghatározza) a szóval kifejezett fogalmakat,

2. pontos, teljes és könnyen alkalmazható formában csoportosítsa és oktassa a szavak használatának módjait (a nyelvtani megállapodásokat), emellett

3. segítse azt, hogy a gondolatok kifejezésére mindenki egységes jelképrendszert használjon (helyesírás).

A szótárak célja a fogalmak (a szavak jelentéseinek) tisztázása.

A nyelvtan tudományának feladata az, hogy érthetővé tegye a szavak szerepét a beszédben vagy írásban, valamint könnyen alkalmazható és általános érvényű eszközöket adjon a szavak felismeréséhez, használatához.

E két eszköz elterjedt és eredményes alkalmazása és ismerete teszi lehetővé a magasabb szintű megértést és egységes nyelvhasználatot.


A nyelvész a nyelv szerkezetének megértése céljából kategóriákba csoportosítja a hasonlóképpen használt szavakat, majd megfigyeli a szabályszerűségeket, amelyek jelzik, hogy hogyan használhatók az egyes szócsoportok. Csak a gyakorlati használat szab határt annak, hogy milyen csoportokat állít fel, és hogyan foglalja rendszerbe a hasonlóságokat és különbségeket. A nyelvész bármilyen észszerű módon osztályozhatja a nyelvet, ám sohasem mondhatja, hogy bizonyos beszélt formák elfogadhatatlanok, mert nem illenek bele az általa elgondolt rendszerbe.


WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)