Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Norma szó jelentése

norma (főnév)

Elvárási szint, összehasonlítási alap, amely meghatároz egy életmódot, cselekedetet, hozzáállást, magatartást, tevékenységet, viselkedést; irányelv.

Nagy haszna van annak, ha az ember tudatosan felállít néhány normát magának, hogyan kezelje élete dolgait. A főnök magának felállított normája szerint, ha egy beosztottja háromszor késik a munkából, azt elküldi.


Eredet [norma < latin: norma (szabály, minta < szögmérő) < görög: gnoma (derékszög)]


További részletezés

1. Közgazdaságtan: Felhasználható keret, amely megszabja, hogy egy feladat egységnyi részének elvégzéséhez milyen mennyiségű munkát, energiát vagy anyagot lehet felhasználni.

A vállalaton belül az egyes részlegeknek be kell tartaniuk a rájuk kiszabott normát. A norma túllépése a vállalt fizetőképességét veszélyezteti.


2. Közgazdaságtan: Elért munkateljesítmény, amelyet egy alkalmazottnak, munkásnak a megszabott idő és meghatározott körülmények között folyamatosan el kell végeznie.

Aki nem éri el a normát hosszabb időn át, annak felmondanak. A betanulási idő alatt fokozatosan növekedő teljesítménnyel kell elérni a normát.


3. Közgazdaságtan: Rendelkezésre álló idő, amely alatt a megszabott munkateljesítményt el kell érni.

Egy munkafázis normája negyed óra. A gépesítés következtében a feladat elvégzéséhez szükséges norma egyre csökken.


4. Nyomda: Ívjelzés; a nyomdai ív apró számmal megjelölt része a könyv kötése előtti összehordás megkönnyítésére.

A könyvkötő a norma alapján dolgozik. A norma eltévesztése tönkreteszi az elvégzett munkát, mert rossz lesz a lapok sorrendje.


5. Nyomda: A könyv apró betűs címe az ív első lapjának alján.

A műszakvezető megnézi az ívkötegen a normát. A norma alapján beazonosított munka a következő részleghez kerül.


6. Régies, elavult: Elemi iskola, amely a legalacsonyabb szintű és általánosan kötelező iskolatípus.

A norma elvégzése mindenki számára kötelező. A norma megtanította az írást, olvasást és az elemi számolást. A mai általános iskola elődje a norma volt.


Kifejezés

Erkölcsi norma – (a.) társadalmilag megszabott magatartási szabály, amely alól nincs kivétel; b.) társadalmilag helyesnek, jónak tartott tett, viselkedés).


Lezárva 7K: 2013. június 17., 16:26
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)