Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Nacionalizmus szó jelentése

nacionalizmus (főnév)

Hatred.jpg

1. Politikai irányzat, álláspont, ami a saját nép szeretetét, az iránta való hűséget túlzott mértékben a legfontosabb elkötelezettségnek és értéknek tekinti. Ez egyoldalú nemzeti elfogultsághoz, más nemzetek, népcsoportok alacsonyabb rendűnek tekintéséhez, azok akár erőszakos elnyomásához vezethet.

A nacionalizmus korunk egyik problémája. A nacionalizmus a történelem tanúsága szerint háborúkhoz is vezetett.


2. A nemzeti azonosságtudatot erősítő, illetve erre törekvő szemlélet, magatartás.

A nacionalizmus megnyilvánulhat az oktatásban és nevelésben is. A nacionalizmust sokszor elnyomták.


3. Történelmi, politika: Politikai eszmerendszer, amelynek célja egy politikailag-gazdaságilag független nemzeti állam megvalósítása, megerősítése.

A nacionalizmus egyik megnyilvánulása az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt a magyar történelemben. A nacionalizmus időről-időre újra erőre kap Kelet és közép-Európában.


Eredet [nacionalizmus < német: nationalismus (nacionalizmus) < latin: natio (nemzet < születés)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)