Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Manysi szó jelentése

manysi (főnév)

1. Nyugat-szibériai nép, amely az Urál-hegységtől keleti lejtőin, valamint az Ob folyó alsó folyásának bal oldali mellékfolyói mentén él, és az ugor nyelvek egyik nyelvjárását használja. (Többes számban használjuk.) (Régies nevük: vogulok.)

A manysik a mongolok és finnek nyelvrokonai, nem a miénk. A manysik hétezren sincsenek.


2. Nyugat-szibériai ember, főleg férfi, aki ehhez (1) a néphez tartozik.

A manysi rénszarvast tenyészt. A manysi oroszul is tanul, hogy érvényesülni tudjon abban az országban, ahol él.


3. Nyugat-szibériai nyelv, amelyet ez (1) az Urál-hegység keleti lejtőjén élő nép anyanyelvként beszél. Ez a nyelv az ugor nyelvek egyik nyelvjárása, orosszal keverve.

A manysit egyre kevesebben beszélik. A manysi ábécéje az oroszhoz hasonlóan cirill betűket használ.


Eredet [manysi < orosz: manszi (manysi) < manysi: mancsi, mencsi (manysik < nemzetiségiek, „kisebbségiek”) < orosz: mensij (kisebb) < malij (kicsi)]
Eredet [vogul < orosz: vogul (manysi) < Vogulka (az Ob mellékfolyója)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 132 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)