Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Lezárás szó jelentése

Ez Kasza Tamás, értékesítés lezárás specialista örökbefogadott szócikke:

lezárás (főnév)

Lock.jpg

Áthaladás, hozzáférés megakadályozása.

A lakás gondos lezárása fontos a külföldre utazó család számára. Közműjavítás miatt az utca lezárása két napig tart. Az ékszeres ládika lezárása egyedi zárral történik. A boríték lezárása után a feladó ráírja a címet. A pince lezárására a gazda lakatot használ.


Eredet [lezárás < lezár + -ás (főnévképző)]


További részletezés

1. Teljesen lecsukás; egy láda- vagy táskaféle becsukása, hogy erőszak nélkül föl ne nyithassák.

A bőrönd lezárása egy kulccsal történik. A kincses láda lezárása után a kalózkapitány felmegy a fedélzetre.


2. Levél borítékba tétele, és a boríték leragasztása, régen viaszpecsét rányomásával.

A levél lezárása után a levélíró elmegy a postára feladni. A levél lezárása a grófi pecséttel megtörtént, és a levelet e küldönc elvitte.


3. Csomag előkészítése a feladásra; egy csomag átkötése spárgával, megcímzése, esetleg ellátása záró bélyeggel, bélyegzővel.

Az anya gondoskodik a fiának küldendő csomag lezárásáról. A postán a feladó már nem bontja meg a lezárás után a csomagot.


4. Zsák lecsukása; zsák, csomag ellátása záró ólommal.

A magtárból csak lezárás után kerülnek ki a gabonával teli zsákok. A kész liszteszsákok lezárása a malomban történik.


5. Egy edény lefedése; egy edény, palack fedelének, dugójának rögzítése zárószerkezettel.

A borosüvegek lezárása automata gépsorral történik. A befőttes üvegek lezárása benedvesített celofánnal már régi módszer.


6. Hosszabb időre bekulcsolás; egy helyiségbe, lakásba bejutás meghiúsítása.

A családi ház teljes lezárása indokolt egy külföldi utazáskor. A használatlan szoba lezárása fűtési költséget csökkent.


7. Hivatalos: Hatóságilag bekulcsolás; egy helyiség, lakás hatósági lepecsételése, hogy további intézkedésig oda senki be ne juthasson.

A tetthely lezárását a rendőrség végzi. A raktár lezárásán látszik, hogy azt a vám- és pénzügyőrség végezte el.


8. Hozzájutás meggátlása; a hozzá tartozó helyiség ajtajának, tartály fedelének rácsukása egy tárgyra, anyagra, hogy azt ne érhesse el senki.

A drága műszer lezárása kötelező használat után. A kénsavas tartály lezárása a vegyész dolga.


9. Bejutás megakadályozása; egy útszakasz, terület, helyiség elrekesztése vagy körülvétele kordonnal, kerítéssel, akadállyal, jelzéssel annak jeléül, hogy oda tilos bejutni.

A balesetes útszakasz lezárása megtörtént. A múzeumban az új kiállítás anyagának összeállítása miatt a terem lezárása még tart.


10. Rács, redőny leeresztése, lehúzása egy ajtó- vagy ablaknyílás előtt.

A boltvezető a bolt bejárati rácsának a lezárását maga végzi. Nyáron az ablakon levő redőny lezárása az erős nap miatt indokolt.


11. Műszaki: Áramlás megakadályozása; gáz, gőz, víz elrekesztése, áram kikapcsolása, és az áramlás, működés vagy más hatás megszüntetése.

A lakásban a gáz főcsapjának lezárása hosszú távollét miatt indokolt. A TV lezárása éjszakára takarékosságot jelent az áramfogyasztásban.


Agree.jpg

12. Értékesítés: A tárgyalás sikerének biztosítása. A vevő tudatos és tudatalatti vételi ellenállásának (félelmeinek) eltávolítása, és a tudatos vételi szándékának létrehozása (előnyök megkeresése és azok tudatosítása a vevő számára).

A gépkocsi eladója sikeres lezárással eléri a szerződéskötést. Lezárás nélkül csak beszélhet a biztosítási ügynök, és nem ér el eredményt.


13. Átvitt értelemben: Tovább nem folytatás; egy hosszabb időn át, több szakaszban folyó eljárás, tevékenység befejezése, elintézettnek nyilvánítása.

A hivatal az eljárás lezárása után kiértesíti az ügyfelet az eredményről. A művezető a hibázó szerelőnek nem engedi meg az ügy lezárását.


14. Átvitt értelemben: Egy kimutatás befejezettnek nyilvánítása úgy, hogy egy záradék beírásával megakadályozzák további tételek beiktatását, és összefoglalóan megállapítják a számszerű helyzetet.

Az éves főkönyv lezárását a könyvelő végzi. A leltárívek lezárását a leltárvezető igazolja az aláírásával.


15. Átvitt értelemben, irodalom: Befejezés vagy megoldás egy irodalmi mű, film, színdarab, dráma végén.

A filmbeli konfliktus lezárása után a nézők megkönnyebbülnek. A regény lezárása után az író írt egy epilógust.


16. Átvitt értelemben, építészet: Tér, térség elhatárolása a környezetétől, zárttá és befejezetté tétele.

A belső tér lezárása a templomban egy kupolával történt. A kastély bejáratának lezárását a tervező egy oszlopsorral oldotta meg.


17. Régies, elavult: Egy személy lakat alá tétele; egy elítélt börtönbe, fogházba csukása.

A tettes lezárása egy évre megkezdődött. A balesetet okozó ittas gépkocsivezető lezárása hamarosan a végéhez közeledik.


Lezárva 7K: 2012. április 17., 14:49
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)