Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Lexikon szó jelentése

lexikon (főnév)

1. Ismerettár, amely egy nagyobb terjedelmű, gyakran több kötetes kézikönyv. A lexikon rendszerint betűrendbe szedett, önálló, közérthető szócikkekben közli a tudományágak és művészetek, illetve egy vagy néhány kiemelt tudományág körébe tartozó ismereteket, adatokat.

A fényképésznek van egy olyan lexikonja, amelyben minden használható tudás benne van a fényképezésről. A szorgalmas tanuló a tananyagban leírt adatoknak egy lexikonban is utánanéz.


2. Nagyszabású ismeretterjesztő könyv vagy könyvsorozat, amely a kor tudományos, technikai vagy művészeti ismereteit foglalja össze, és ábécé szerint tartalmazza a benne levő szócikkeket.

A könyvtárakban sokkötetes lexikonokat is találhatunk. Megjelent a legújabb csillagászati lexikon. A mérnöknek egy lexikonsorozat van a polcán. Ha valaminek utána akar nézni, akkor fellapozza az egyik lexikont.


3. Összefoglaló mű, amely egy meghatározott technika- vagy tudományterületről készült, illetve logikai rendszerben közli egy ismeretkör elemeit hosszabb, gyakran egész tárgyköröket összefoglaló cikkekben, esetleg ábécé szerint tartalmazza a szakterület szócikkeit.

Amikor a tanuló nem érti a kémiát, a vegyészeti lexikont vesz elő. A családfő karácsonyra kapott egy autós lexikont, aminek nagyon örült.


4. Régies: Szavak jelentéseit tartalmazó könyv, amely ábécé szerinti sorrendben tartalmazza a szavakat, és mellettük megadja a szavak jelentését más szavakkal meghatározva, vagy más nyelven; szótár. Ennek célja a benne szereplő szavak és kifejezések megértésének elősegítése. Tartalmazhat még más információt is a szavakkal kapcsolatosan, amit a készítők szükségesnek tartottak.

A helyesírási lexikon csak felsorolja a szavak hivatalos írott formáját. A kétnyelvű lexikonok segítenek a nyelvtanulásban.


Eredet [lexikon < görög: lexicon (szótár) < lexikosz (szavas) < lexisz (szó) < lego (mond)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)