Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Konvenció szó jelentése

konvenció (főnév)

1. Társadalmi szokás, udvariassági szabály; a közösségi együttélésben, érintkezésben meglévő forma, íratlan közmegegyezés, általánosan kötelezőnek elfogadott szabály.

A konvenció megkívánja az udvarias magatartást. A konvenció szerint illik a nőknek átadni a foglalt helyet.


2. Elcsépelt dolog; a hétköznapi megszokásnak megfelelő, már elunt formaság, kifejezés, megnyilatkozás, viselkedés.

Az írásmű tele van konvencióval, ezért unalmas. Az agglegény életmódját konvenciók sora jellemzi.


3. Régies: Megállapodás, amely a felek megegyezése alapján jön létre, és általában írásba foglalt feltételeket tartalmaz; szerződéses kötelezettség.

Az államok egymással nemzetközi konvenciókat kötnek. Az üzletet egy konvenció aláírásával tekintik megkötöttnek.


4. Régies, mezőgazdaság: Természetbeli járandóság, amely főleg a felfogadott béresek fizetsége az egész évi munkáért egy szerződés vagy szóbeli megegyezés szerint.

A gazda kiadja a béreseinek a konvenciót. A konvenció egy része búza, másik része kukorica, a fuvarosoknak zab.


Eredet [konvenció < latin: conventio (megegyezés < összejövés) < con- (össze) + venio (jön)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)