Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Keret szó jelentése

keret (főnév)

Bekeretez.jpg

Egy foglalat vagy körülmény, amely körülvesz egy tárgyat, vagy behatárol egy helyzetet, jelenséget.

A képeket kerettel együtt adják el a galériában. Az új ajtókeret beépítését gyorsan elvégezték a munkások. Sokszor nehéz változtatni életünk keretein. Kamaszkorban a fiatalok lázadnak a felnőttek által kijelölt keretek ellen.


Eredet [keret < kör + -et (főnévképző)]
Lásd még: kerít


További részletezés

1. Foglalat, amely egy tárgyat teljesen körülvesz, és (rendszerint) a befoglalt tárgytól eltérő anyagból készül.

Az ablak keretét időnként le kell mázolni. A festmény keretének stílusa illik a műalkotáshoz.


2. Körülfogó csík, szélesebb vonal, amely egy szövegrészt körülfog.

A kiemelt hirdetés keretben jelenik meg az újságban. A keret miatt könnyen rászalad a szövegre a figyelem.


3. Szerkezeti elem, amely egy géprészt, nagyobb alkatrészt, megmunkálandó elemet tartó foglalat, egység.

A szerszámgép keretébe illeszti a munkás a munkadarabot. A keret szilárdan tartja a készülő gépalkatrészt a munkafolyamat során.


4. Fűrészlap foglalata; a kézifűrész pengéjének kifeszítésére, illetve a gépi hajtású fűrész több lapjának összefogására használt szerkezeti elem, alkatrész.

Az asztalos új pengét tesz a keretbe, és meghúzza a rögzítőcsavarokat. A keret kifeszíti a pengét a szerszám használata közben.


5. Épületváz; nagyobb betonépítkezésnél azoknak az oszlopoknak, tartóelemeknek az összessége, amelyeket először építenek fel, és amelyek az épület szerkezeti vázát alkotják.

A híd felépítésekor először a keret betonozása zajlik. A keret megkötése után következnek a felépítménnyel kapcsolatos munkálatok.


6. Átvitt értelemben: Térbeli közvetlen környezet, amely egy alkotást, tárgyat, egy-egy területi egységet körülvesz.

A szobor helye méltó keretet ad az emlékműnek. A szobában levő bútorok stílusa jó keretet ad a falakon levő képeknek.


7. Átvitt értelemben: Összefogó rész; több önálló elbeszélést egy szerkezeti egységbe foglaló és egyúttal bevezető elbeszélés, történet.

Az Ezeregyéjszaka meséinek van egy kerete. A keretből megtudható, hogy ki a mesélője a történeteknek, és kinek meséli azokat.


8. Átvitt értelemben: Behatárolt létszám, amely bizonyos személyek számának felső határa szervezeti vagy más szempont alapján.

Az egyes felsőoktatási intézmények felvételi keretét minden évben a minisztérium határozza meg. A kereten felül nincs lehetőség több hallgató beiratkozására.


9. Átvitt értelemben: Katonai létszám; egy katonai vagy karhatalmi alakulat hivatásos és ténylegesen szolgáló tiszti és legénységi állománya.

Az ezred keretét feltöltik újoncokkal. A feltöltött keret létszáma meghaladja a másfél ezer főt.


10. Átvitt értelemben: Versenyzői létszám, amely egy sportág legjobb sportolóinak ideiglenes összetételű, a szükségesnél nagyobb létszámú csoportja, amelyből a csapat végleges tagjait kiválasztják.

Az olimpiai keretbe a különféle versenyeken legjobb helyezést elért sportolók kerülnek be. A válogatott keret tagjai közösen vesznek részt az edzéseken.


11. Átvitt értelemben: Félretett pénzösszeg vagy érték, amely meghatározott célra rendelkezésre áll.

A családi költségvetés akkor a leghatékonyabb, ha különféle kereteket hoz létre. Az egyik keretből nem szabad áttenni egy másik keretbe, mert akkor felborul a rendszer működése.


12. Átvitt értelemben: Körülmények összessége; azok a lehetőségek, feltételek, amelyek meghatározzák egy személy, közösség létét, munkáját, sorsát.

Az ismert művész gyermekéveinek a falusi élet adta a keretét. Felnőttkori műveiben vissza-visszatér életének ehhez az első keretéhez, onnan merítve ihletet.


13. Átvitt értelemben: A lehetőségek határai, egy személy, közösség cselekvésének, tevékenységének bizonyos tekintetből kijelölt korlátai.

Az ember életében abból indul ki, hogy életének keretei adottak. Anyagi gyarapodásunkat úgy kell elérni, hogy betartjuk a törvényes kereteket.


14. Átvitt értelemben: A művészi alkotás formai, műfaji kötöttségei, amelyek meghatározzák az adott alkotásban alkalmazható módszereket és hatásokat.

A szépirodalom kereteibe nem fér bele a kihívó erotika. A dráma kereteit nem lehet felborítani túl sok eseményszállal, ami inkább a regény keretébe tartozik.


15. Átvitt értelemben: Körülmények összessége, amelyek egy irodalmi műben a mondanivaló vagy a feldolgozott tárgy hátterét alkotják.

A történelmi keretbe bujtatott mai mondanivaló a regényt népszerűvé teszi. A fantasztikus történet kerete jól erősíti a mű szatirikus hatását.


16. Régies: A hold udvara, a hold látható alakja körüli fénykör.

Az ezüstös keret a tavon tükröződik. A keretet eltakarja egy felhő.


Kifejezés

Költségvetési keret – (Pénzügy: határösszeg; már előállított bevétel; a legnagyobb szám, amely megszabja az elkölthető pénzösszeg felső határát).


Lezárva 7K: 2012. június 24., 14:49

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)