Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Kegyelem szó jelentése

kegyelem, kegyelme, kegyelmek (főnév)

A büntetés elengedése vagy lemondás a bosszúról annak a részéről, akinek a másik fél teljesen ki van szolgáltatva.

A király kegyelmet ad a lázadóknak. A bandavezér kegyelmet ígér a rajtakapott besúgónak.


Eredet [kegyelem < kegy + -elem (főnévképző)]


További részletezés

1. Jogi: Büntetés eltörlése vagy mérséklése. Az állami főhatalmat gyakorló személy részéről kivételes kedvezményként egy bűnvádi eljárás vagy jogerősen kiszabott büntetés elengedése vagy enyhébbre módosítása.

A köztársasági elnök kegyelmet adhat egy elítéltnek. Az általános kegyelem minden elítéltre érvényes.


2. Vallási: Isten szeretete, személyes jóakarata és segítő ajándéka (a keresztény vallás tanítása szerint), amely az ember érdemtelensége ellenére gondviselésében nyilvánul meg.

A keresztények hisznek abban, hogy az isteni kegyelem megóvja az emberiséget a kárhozattól. A művész a kegyelem ajándékának tekinti tehetségét.


3. Vallási: Az isteni gondviselés megnyilvánulása egy személy, közösség életében.

Egy keresztény művész a saját felfogása szerint kegyelem állapotában alkot. Az apa a kegyelem ajándékának tartja gyermeke megszületését.


4. Régies: Leereszkedő, kegyes jóindulat, nagylelkűség.

Az ajánlólevél az úr kegyelmébe ajánlja az inasnak jelentkező fiatalembert. A tanár kegyelemből átengedi a vizsgán a gyenge tanulót.


5. Régies: Uralkodói jóindulat, segítő hozzáállás.

A király kegyelemmel elbocsátotta idős kancellárját. Az új miniszter az uralkodó támogató kegyelmével kezdi meg munkáját.


6. Régies: Egy lány vonzalma, szívbeli hajlandósága az őt szerető legény iránt.

A legény elnyerte kedvese kegyelmét. A csinos nők kegyelméért sok férfiszív küzd.


7. Régies, átvitt értelemben: Természetes adottság, tehetség, jóság, amit isteni adománynak tekintenek.

A királyban élő kegyelem jóságos áldása az egész országot tette gazdagabbá. A zseniális feltalálót a tudás kegyelme tette a jövő kovácsává, miközben a félkegyelműek csak politikáztak és civakodtak.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

Isten kegyelméből – (a.) Isten segítő akarata folytán; b.) emberi munka, erőfeszítés nélkül).


Isten kegyelméből lett király – (Történelmi: nem a nép akaratából, hanem isteni eredetű jog alapján uralkodó király).


Kegyelemre adja – (Régies: megadja magát vagy kiszolgáltat egy személyt a megbocsájtás reménye, ígérete ellenében, illetve úgy, hogy győztes ellenfele tetszés szerint bánhat el vele).


Kegyelmet oszt – (Régies: uralkodó több embernek megbocsájt, vagy a büntetését mérsékli).


Lezárva 7K: 2012. április 1., 14:29
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)