Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Jelen szó jelentése

jelen (főnév)

Now.jpg

1. A mostani pillanat. A legrövidebb időn belül épp most érzékelhető dolgok összessége.

A jelen gyorsan elszáll. A jelenben kell megtenni azokat a dolgokat, amelyek ahhoz segítenek, hogy a terveink a jövőben megvalósulhassanak.


2. A mostani élet; a most és a közeljövőben fennálló körülmények, viszonyok, illetve a mostani életkörülmények egy szélesebb területen.

A város jelenében nagy fejlődést jelent az új gyár megnyitása. A nép jelene biztatóan fejlődik.


3. Filozófia: Ami épp most van, most érzékelhető és most megtapasztalható, majd eltűnik, amint érzékelték és megtapasztalták. A létezés folyamatos fennállásának egyetlen pillanata.

A jelen egy pillanattal később már a múlt. Az ember figyelme nem mindig van a jelenben, sokszor gondol vissza azokra a dolgokra, amik régen történtek vele.


4. Nyelvtan: A közlés időpontja. Az az időszak, ami megfelel a beszélő, író idejének. Lásd még: idő, igeidő

Vannak olyan regények, amikben a mondatok jelenben íródnak. A film szövege jelenben van megfogalmazva.


Eredet [jelen < ómagyar: jelen < ősmagyar: sjilan (helytáll, ott van, az adott helyen van) < jel + -en (határozórag)]


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

A jelennek él – (nem gondol az esetleges jövőbeli következményekre, nehézségekre).jelen (melléknév)

1. A közlés folyamatával egyidejű (időpont, időszak, időtartam, folyamat, állapot, helyzet).

A jelen órában még nem áll rendelkezésre minden adat. Mindenki a jelen kor igényeinek megfelelő életszínvonalat igyekszik biztosítani magának. A jelen körülmények közt nem tud a vállalat több embert alkalmazni.


2. A közlés idejében meglévő (testület, intézmény), most érvényben levő (törvény, intézkedés).

A jelen kormány intézkedései az ország gazdaságát szeretnék jobb állapotba hozni. A jelen intézkedések igyekeznek több munkahelyet létesíteni.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A jelen pillanatban – (éppen most).


Jelen idő – (Nyelvtan: a.) igeidő, amely azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés a közléssel egyidejű; b.) az ige ragozási rendszerében azok az alakok, amelyek a közléssel egyidejű igeidőt kifejezik).


Lásd még: idő, igeidőjelen (határozószó)

1. Mostani helyen; azon a helyen, ahol a nyilatkozat, a kijelentés elhangzik; itt.

Hányan vannak jelen? Az osztályban jelen van a teljes létszám.


2. Ezen a helyen, itt.

Jelen vagyok. Azok szavazhatnak, akik a választáson jelen vannak.


3. Azon a távolabbi helyen, amelyről éppen szó van, vagy amelyet beszéd közben megnevezünk; ott.

Hányan lesznek jelen a gyűlésen? Kik voltak jelen a tegnapi tanácskozáson?


4. Ebben a környezetben; az embert éppen körülvevő tárgyak, személyek és körülmények között, nem máshol.

Az előadás alatt maradj jelen és figyelj! A meccsen végig teljesen jelen kell lenned fejben, máskülönben hibázni fogsz!jelen (mondatszó)

Itt vagyok; névsorolvasáskor vagy név szerint híváskor az ittlét kifejezése.

– Kovács János?
Jelen!
– Nagy Gábor?
Jelen!


Lezárva 7K: 2012. február 29., 13:42
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)