Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Irodalmi szó jelentése

irodalmi (melléknév)

Tell.jpg

Magas színvonalú írásbeli kultúrához tartozó (mű, könyv, alkotás), vele kapcsolatos (élet, írásmű, író, mozgalom, tantárgy), rá vonatkozó (stílus, fejlődés, dolog).

Az irodalmi műveltség fontos az általános kulturáltság szempontjából. Az irodalmi tájékozottságot sok regény vagy más irodalmi mű olvasásával érhetjük el. A költészet szeretete irodalmi érdeklődést jelent.


Eredet [irodalmi < irodal(o)m + -i (melléknévképző)]


További részletezés

1. Magas színvonalú írásokhoz tartozó (mű, írás, könyv), amely művészi eszközökkel üzenetet közvetít az olvasóhoz.

A regény egy irodalmi mű. Az irodalmi írást általában megkülönböztetik az alacsonyabb színvonalú ponyvától.


2. Magas színvonalú művekből vett (téma, szöveg, példa).

Az érettségin az irodalmi szöveget kell elemezni. A szónok egy irodalmi példával teszi színesebbé a beszédét.


3. A magas írásbeli kultúrára vonatkozó (érdeklődés, ízlés, megnyilatkozás, dolog), amely egy szépirodalmi művel vagy általában a szépirodalommal, az irodalmi élet jelenségeivel kapcsolatos.

A diák irodalmi érdeklődése már korán megmutatkozott. Az irodalomtanár arra törekszik, hogy a tanulók irodalmi ízlését fejlessze.


4. A magas írásbeli kultúrában megnyilvánuló (fejlődés, hatás, törekvés), amely ott érvényesül.

Az irodalmi fejlődés egyre inkább eltolódik a tömegszórakoztatás felé. A nyáreleji könyvhéten megállapítható az idei irodalmi termés színvonala.


5. A magas írásbeli kultúrára szempontjából tekintett (érték, színvonal, korszak).

A novellapályázatra beküldött pályamű a szemétkosárba kerül, mert nem üti meg az irodalmi értéket. A 19. század irodalmi színvonala folyamatosan fejlődött az évszázad végéig.


6. A szervezett magas írásbeli kulturális élet ápolására szolgáló (esemény, folyóirat, előadás, társaság).

A művelődési házban tartott irodalmi estre sok ember jött el. Egy új irodalmi portál kezdte meg a működését a világhálón.


7. Egy tárgykör szakirodalmával kapcsolatos (mű, jegyzék, példa, kifejezés, dolog), amely a tárgykörrel összefüggő, rá vonatkozó művekkel kapcsolatos.

Egy szakkönyvnek tele kell lennie irodalmi hivatkozásokkal. Az írásmű végén egy irodalmi jegyzéknek kell lennie, ahol a szerző felsorolja azokat a műveket, amelyekből művében idézett.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>


Kifejezések

Irodalmi élet – (egy kisebb vagy nagyobb közösség irodalommal, főleg a szépirodalommal kapcsolatos tevékenységeinek összessége, az ennek érdekében kifejtett társadalmi tevékenységgel együtt).


Irodalmi hagyaték – (egy író hátrahagyott, kiadatlan művei).


Irodalmi hagyomány – (a meglevő irodalom tartalmi és formai elemeinek összessége, amelyet egy közösség sajátjaként ismer, őriz, és a későbbi nemzedékeknek átad).


Irodalmi kávéház – (olyan kávéház, ahol írók, költők és más művészek szoktak összejönni).


Irodalmi lopás – (más szellemi alkotásának engedély nélküli felhasználása, lemásolása és sajátként közzé tétele).


Irodalmi munkásság – (a szépirodalom, a tudományos és a népszerűsítő irodalom körébe tartozó művek, cikkek alkotása).


Irodalmi nevelés – (a.) a szépirodalom segítségével történő nevelés; b.) a szépirodalom megértésére és ismeretére irányuló nevelés).


Irodalmi nyelv – (egy nyelv nyelvi változatokat kiegyenlítő, kiművelt formája, amely egy nemzet írásbeliségének, szellemi életének és irodalmának többé-kevésbé egységes eszköze, és a művelt nyelvhasználatnak normája).


Irodalomtörténet: Irodalmi szalon – (egy gazdag irodalom- és művészetbarát, rendszerint nő házában összegyűlt írók, kritikusok, művészek, színészek társasága, irodalmi köre a nemesi és a polgári társadalomban).


Irodalmi tanszék – (egyetemen, főiskolán az irodalomnak, és az ezzel kapcsolatos történelmi, társadalmi és egyéb kérdéseknek ismertetésére, tanítására létesített, ezt a feladatot végző tanszék).Lezárva 7K: 2012. április 22., 16:45
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)