Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Ideológia szó jelentése

(Ideologia szócikkből átirányítva)

ideológia (főnév)

1. Filozófia: Nézetek összessége, egy (erkölcsi, filozófiai, gazdasági, művészeti, politikai, vallási) elmélet, amely alapvetően meghatároz egy világszemléletet. Célja, hogy leírja a társadalmat és irányelveket adjon az adott terület működésére vonatkozóan.

A demokrácia ideológiája szerint minden ember egyforma jogokkal rendelkezik. A francia forradalom egy új ideológia alapján formálta át a társadalmat. A konzervatív ideológia szerint a keresztény erkölcsnek meghatározó szerepet kell kapnia az oktatásban.


2. Átvitt értelemben: Egy cselekvés magyarázata; döntés, tett alapja, elve.

A politikus ideológiája az ősrégi "oszd meg és uralkodj" elv. A média ideológiája szerint egy hírnek rossz érzést, bizonytalanságot kell kelteni.


3. Eszmei tartalom, amely ebből (1, 2) fakad.

A kormányzó párt ideológiája a hozott törvényekben tükröződik. A tanár az általa tanított tárgyakba beviszi saját ideológiáját, amit több szülő is nehezményez.


Eredet [ideológia < francia: ideologie (ideológia) < görög: idea (gondolat) + -lógia (képző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)