Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Hadnagy szó jelentése

hadnagy (főnév)

1. Katonai: Tiszti rendfokozat. Az alhadnagy feletti rendfokozat, illetve az ilyen rangú személy. Általában a századnál kisebb katonai egységet vezet, illetve a század kiképzéséért felelős a százados mellett.

A hadnagy felsorakoztatta a katonákat. A hadnagy vezette a csapatot az ütközetben.


2. Régies: Rendőri vezető, rendfenntartó jellegű csapat feje.

„Ha kergetnek a hadnagyok: A pusztába bevágtatok.” (népköltés) A város hadnagya egy új őrjáratot szervezett éjszakára.


3. Régies: Hadvezér vagy annak helyettese. Egy sereg vagy seregrész parancsnoka, egyike a legmagasabb katonai rangoknak.

A hadnagy támadásra indította a csapatokat, és az élen lovagolt. A hadnagyot a király tanácskozásra hívta.


4. Régies: Nemzetségfő, családfő, aki az egymással vérrokonságban álló közösség (had (4)) vezetője.

A hadnagyok összejöttek a fejedelem sátrában. A hadnagy eldöntötte, hogy hol telepedjen le a nemzetség.


Eredet [hadnagy < ómagyar: hadnagy (több nemesi család által választott katonai vezető) < ómagyar: hadnagy (nemzetségfő) < ősmagyar: hodu (had, sokaság) + magy (nagy, vezető)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 45 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)