Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Erkölcs szó jelentése

erkölcs (főnév)

1. Életviteli szabályok. A társadalomban elfogadottnak és helyesnek tartott emberi magatartást, cselekedeteket kötelezően meghatározó, koronként és közösségenként változó megegyezések, elvárások összessége. Ezeket a szabályokat a tapasztalat alapján hozzák létre, és közmegegyezéssé válnak, mert fenntartják a csoport létét, sikeres működését. Ez alapján tudható, hogy mi helyes és mi helytelen a közösség szabályai szerint.

A társadalom uralkodó erkölcse idővel változik. Amit ma megenged az erkölcs, azt száz évvel ezelőtt még lehet, hogy tiltotta.


2. A magatartási szabályok megvalósulási módja. Az a mód, ahogy egy személy vagy közösség életviteli szabályait cselekedeteiben, életmódjában érvényesíti, amennyire megvalósítja, illetve mértéknek tekinti azt.

Korunkban inkább a laza erkölcs a jellemző az emberek legtöbbjénél. Egy csoport annál sikeresebb, minél erősebb az erkölcse.


3. A szerelmi életben, nemi vonatkozásban elfogadott magatartás, ami meghatározza, hogy mi a kívánatos és mi nem ezzel kapcsolatban.

A vallásos családokban nagyon vigyáznak a lányok erkölcsére. Az átmulatott éjszaka után megfeledkeztek az erkölcsről.


4. A jó és a rossz megkülönböztetésének a képessége. Ez a személy műveltségéről, józan eszéről és ítélőképességéről tanúskodik.

Az erkölcs az ember veleszületett érzéke. A társadalom romlása megkérdőjelezi az ember saját erkölcsét. A vallásos ember erkölcse szilárdabb, mint a vallástalané.


5. Régies, népies: Rossz lelki természet, a józan észre nem hallgató makacsság, makrancos önfejűség.

Nem bírok a férjem erkölcseivel, amit egyszer a fejébe vesz, attól nem tágít. Az erkölcse mindig a kocsmába viszi az uramat.


Eredet [erkölcs < ómagyar: erkölcs < ősmagyar: árkölts (szokás) < dravida: orlukkal, orlugal (szabály, útmutatás) < orlugu (vezet)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)