Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Dogmatika szó jelentése

dogmatika (főnév)

Dogmatika.jpg

1. Vallási: Vallási tudományág, amely a keresztény hit lényeges igazságait világítja meg, azok rendszerét mutatja be. Ez az illetékes egyházi fórum által elfogadott és kihirdetett hittételek rendszere, amely az Istennel, a Szentháromsággal, a teremtéssel, a bűnbeeséssel, Krisztus megtestesülésével, a megváltással, a kegyelemmel és a szentségekkel, az utolsó ítélettel és a túlvilági élettel kapcsolatos hittételekkel foglalkozik.

A hittudományi főiskolán dogmatikát is tanítanak. Minden pap ismeri a dogmatikát.


2. Jogi: Jogtudomány egyik ága, amely a hatályos jogrend rendszerbe foglalt összefoglalására törekszik, vagyis a különböző jogszabályok rendszerezését és osztályozását végzi.

A dogmatika a jog értékeinek észszerű érvekkel való magyarázata. A dogmatika segíti a bírók és más jogalkalmazók munkáját a jogi szövegek értelmezésével.


Eredet [dogmatika < latin: dogmatica (hittan) < görög: dogma]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 4 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)