Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Cinterem szó jelentése

cinterem (főnév)

Cinterem.jpg

1. Elavult: Temetkezési hely egy templom körül, illetve maga a kerítéssel körülvett templomudvar.

A cinterem sírjai díszesek. A régi cinterem sírkövei közül sok kidőlt.


2. Elavult: Templom előcsarnoka, ahol nagyobb temetéseken a koporsót helyezik el.

A cinteremben felravatalozták a koporsót. A cinteremben gyülekeznek az elhunyt rokonai, ismerősei.


3. Elavult: Temetői épület, amelyben felállítják a koporsót tartó emelvényt a temetés előtt; ravatalozó. A temetés kezdete előtt itt gyülekeznek az elhunyt rokonai és ismerősei, hogy búcsút vegyenek az elhunyttól.

A temetés előtt már sokan gyülekeznek a cinteremben. A pap a cinteremben kezdi meg a temetési szertartást.


4. Elavult: Lovagterem; vár vagy kastély díszterme.

A cinteremben gyűltek össze a vendégek. A cinterem falain régi fegyverek sorakoznak.


Eredet [cinterem < latin: cimiterium, coemeterium (sírkert, temető) < görög: koimeterion (nyughely < alvóhely) < keimo (lefekszik)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)