Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Becsület szó jelentése

becsület (főnév)

Return2.jpg

Az erkölcsi szembenézés képessége. Az okozó (és nem hibáztató) szembenézés képessége, amikor egy személy képes felvállalni a felelősséget tettei következményeiért. „Én voltam ennek az oka, forrása” – hozzáállás az életéhez. Jogos és igazságos módok felhasználása a siker eléréséhez.

A becsület fontos dolog. Becsület nélkül nem tudsz jobb állapotba kerülni. A becsület és az igazság együtt jár.


Eredet [becsület < becsül + -et (főnévképző)]


További részletezés

1. Erkölcsi szilárdság, jellembeli tartás. Ragaszkodás a helyes tettekhez és alapelvekhez. A helyes és helytelen megítélésében mutatott kifinomult érzék.

Ezt már becsületből is megcsinálom. Számomra becsület kérdése, hogy minden tartozásomat megadjam.


2. Erkölcsi alap, amelyhez az egyén igazodni próbál egy közösségen belül. A társadalomban elvárt erkölcsös magatartás.

A szülők becsületre nevelik a gyereküket. Nincs becsület egy lusta és hanyag emberben.


3. Lelkiismeretes működés egy hivatás, feladat, munka végzése során. A teljes felelősség megnyilvánulása. Lásd még: kötelességtudat.

A becsületet legtöbbször a fegyveres testületek tagjainál emlegetik. Egy anya becsületből gondozza gyermekét.


4. Egy személy hírneve. Az egyén elismertsége; a másokban róla kialakult jó vélemény.

Az újságcikk a miniszter becsületébe gázolt. A becsülethez minden tisztességes embernek joga van.


5. A nemi erkölcs betartása; megfelelés az elfogadott nemi erkölcsnek; a nemi erkölcsösség terén jó hírnév.

Mivel a pár hűséges maradt egymáshoz, így rendben van a becsületük. A hűtlen fél elvesztette a becsületét.


6. Átvitt értelemben: Legfőbb érték. (Nyomatékos állításban, fogadkozásban használjuk.)

A becsületemre mondom! A becsületére kér pénzt kölcsön.


7. Átvitt értelemben: Dolog, tárgy értéke, hasznossága, amely megmutatkozik a kedveltségében vagy fontosságában.

A könyvnek nagy a becsülete a családban. A hagyományos konyhának még mindig nagy a becsülete.


8. Filozófia: Erkölcsi eszmény, amely az egyén vagy közösség magatartását az igazság és emberiesség szellemében irányítja.

A becsület az emberi magatartás mércéje. Egy sikeres társadalomban a becsület fontos erény.


9. Régies: Nemi ártatlanság; a nemi életbeli tapasztalat hiánya; szűziesség. (Főleg nőkre vonatkoztatva használjuk.)

A lány megóvta a becsületét az esküvőig. Az anya gondoskodni akar lányának becsületéről.


10. Régies: Elismert kiválóság; magas minőség; érték.

A jó vezető becsülete abban áll, hogy hatékonyan tudja vezetni a csoportját a nagyobb célok elérése irányába. Egy kapcsolat becsületét a bizalom és az összetartozás érzése adja.


11. Régies: Az elismerés kinyilvánítása vagy megmutatkozása a viselkedésben.

A gazda nagy becsületben tartja a vendégeit. Egy tisztességes ember megadja a munka becsületét.


12. Régies: Mások iránt megmutatkozó tisztelet; illedelmes, emberséges bánásmód vagy magatartás; tisztelettudás.

Azt kívánja a becsület, hogy a fiatalok tiszteljék az időseket. Ha a főnök becsülettel bánik a beosztottaival, akkor a beosztottak is megadják a főnöknek kijáró becsületet.


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezések

A becsület mezején – (a.) harc, csata színhelyén; b.) hivatásának, feladatának lelkiismeretes teljesítése közben).


Becsületbe vág – (erkölcsileg érint vagy sért).


Becsületébe gázol/tapos – (durván megsérti egy személy méltóságát).


Egy krajcár ára / Egy krajcárt érő becsületet sem hagy rajta – (alaposan megmondja neki a véleményét, megszidja).


Eladja a becsületét – (haszonért, anyagi előnyért képességeihez nem méltó vagy eredeti meggyőződésével össze nem egyeztethető szolgálatra vállalkozik).


Keresztülgázol a becsületén – (durván megrágalmazza őt).


Kitelt a becsülete – (Népies: elvesztette a jó hírét; nem bíznak már benne).


Kitesz a becsületéért – (Népies: mindent megtesz, hogy a jó hírét megőrizze, hogy elismert legyen).


Kivágja a becsületet – (Régies: megmutatja, hogy mit tud).


Tisztelet, becsület, de... – (Népies: megadva a kijáró tiszteletet, de...)


Lezárva 7K: 2014. szeptember 7., 15:22
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)