Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Be szó jelentése

( szócikkből átirányítva)

be- (igekötő)

Be.jpg

Egy tér keretei közé irányuló mozgást jelez; belülre; a belsejébe.

Bementünk a szobába. Az aprót beteszem a tárcádba. Az új kazettát betöltöttem a gépbe.


Eredet [be < ősmagyar: be, bé, béh, bév (be) < dravida: (be-, bújik)]


További részletezés

1. Zárt hely belsejébe; körülhatárolt tér határain belülre.

Nagymama berakja a kosárba a gyümölcsöt. Aki bemegy a házba, az nem ázik meg. Benéztem az udvarba, de nem láttam őket.


2. A folyamat, esemény lefolyása közbe.

Beavatkoztam, mielőtt lecsúszott volna a pohár az asztalról. Néhány beszólás megzavarta az előadást.


3. A helyes vagy eredeti állapotot helyreállítva.

Jobb lesz betömni ezt a gödröt. Már begyógyult a seb a lábamon.


4. A központ vagy egy pont felé; az adott helyre, célba.

Mostanában sok ember beköltözik a városba. Bevonultak a sportolók a stadionba.


5. A normál vagy ideális helyzetbe, helyére, állapotba; zártra.

A huzat bezárta az ajtót. Most már fogd be a szádat!


6. Felszínén belülre; a testébe, tömegébe, anyagába, egészébe.

Beszúrtam a botomat a mély hóba. Megpróbált bevegyülni a tömegbe.


7. A védelme, pártfogása alá; védelembe; védett helyre.

Beágyazom vattába, hogy ne sérüljön meg. Beálltunk az eresz alá. Be tudnál ajánlani a főnöködnél?


8. Nagymértékben; alaposan; túl sokat; túlságosan.

Az egér könnyen beijed a macska miatt. Úgy beebédeltem, hogy alig bírok mozogni.


9. A korábbi iránytól, állapottól eltérve.

A motoros bedől a kanyarban. A sarok után bekanyarodunk.


10. Az említett állapot, körülmények közé; az említett jellemzőjűvé.

Eső előtt beborul az ég. Sok anyag begörbül, ha csak egy oldalon melegítik.


11. Az említett állapotba juttatva; az említett jellemzőjűvé téve.

Aki másokat becsap, magának okoz bajt. Be fogom csíkozni ezt a füzetet.


12. A határai által közrefogott terület felé vezető; a területére jutás céljára szolgáló.

Találkozzunk a bejáratnál előadás előtt! Oda kell adni a belépőjegyet.


13. Célként kitűzve; a jövő számára maga elé; adott időpontra.

Sok pénzt beígértek. Holnapra beterveztem egy kirándulást.


14. Csoport vagy kategória tagjai közé.

Fiatalon beállt asztalosnak, mert befogadta egy jó mester. Aki beházasodik egy jómódú családba, azt besorolják a gazdagok közé.


15. Egy másikért vagy másért cserébe.

Amikor egy játékos beáll, egy másik lemegy. Az üres palackokat pénzért beváltják.


16. Egy nagyobb szerkezet, rendszer, más dolgok, adatok, összefüggések keretei közé.

Sikerült az új alkatrészt beilleszteni a gépbe. Beírtam a számodat a füzetembe.


17. Felületét vagy belsejét teljesen vagy a szükséges mértékben megtöltve.

Bebútoroztam a szobámat. A papírt bekenjük ragasztóval.


18. Ismereteinek, jártasságainak területére.

A tanulókat beavatják a szakma titkaiba és bevezetik őket minden jártasságba.


19. Jellemzőinek leírásával; az elmondottakkal.

A bűnözők igyekeznek a jó dolgokat befeketíteni és veszélyesként beállítani.


20. Egy esemény kezdetét jelezve.

Az iskolában mindig becsengetnek az órákra. A karmester beintése után megszólalt a zene.


21. Kintről befelé irányulva; befelé; belülre.

Sok sátor beázik eső közben. Beszóltam a kerítésen át.


22. Külsejét körülfogva; külsejét mindenütt borítva.

Év elején minden gyerek beköti a füzetét. A meleg csöveket beburkolják hőszigetelő anyaggal.


23. Mélyedést, nyílást, hibát okozva.

A koccanás bezúzta a kocsi orrát és ettől behorpadt több lemez.


24. Minden részére vagy teljes egészére kiterjedően.

A világjáró beutazza az összes országot. Tegnap bejártam a hegyet.


25. Működő állapotba, üzemhelyzetbe, akcióba.

A vezető induláskor beindítja a motort. Reggel sok ember bekapcsolja a rádiót.


26. Szoros érintkezésbe; úgy, hogy tartja.

A cipőm sarka beakadt egy lyukba. A kötél beszorult a két faág közé.


27. Minden tekintetben; teljes mértékben eltérővé; jellemzőit jelentősen megváltoztatva; teljesen készre; teljesen; véglegesen.

Aki befejezte a munkát, az megpihenhet. A tető befedi az egész házat. Vágd be az aljáig. Az elgondolások használhatósága bebizonyítja, hogy mennyit érnek.


28. Ténylegesen kezdetét véve; megtörtént tényként.

Mire bejön az ősz, leszedünk minden gyümölcsöt. Amikor beáll a válság, akkor gyorsan termelni kell.


29. Tulajdonai, sajátjai közé.

A mókus sok mogyorót begyűjt. A gondos gazda időben beszerez minden szükséges vetőmagot.


30. Ugyanolyan eredményt elérve.

Ugyanakkorát ugrott, ezzel beállította a régi csúcsot. Bár hiányoztam egy hetet, rövidesen beértem az osztálytársaimat.


31. Tudnivalókat felfedve egy személy vagy csoport számára.

A fiú bevallotta, hogy ő mászott át az ablakon. A kiállításon bemutatták az új termékeket.


32. Véget érve; jelzi, hogy a beszéd vagy írás idejére befejeződik az említett cselekvés, történés.

Bedőlt a régi fal. Hétfőre befestik a házat.


be-be- (igekötő)

Ismétlődő módon; jelzi, hogy az említett cselekvés, történés többször ismétlődik; időnként.

Néha be-benéz egy vásárló. Apám be-bejön a városba vásárolni.be (határozószó)

1. Zárt hely belseje felé; körülhatárolt tér határain belülre.

Nagymama rakosgatja be a kosárba a gyümölcsöt. Néztem be az udvarra, de nem láttam őket.


2. A mutatott belső helyre, belső téren belülre.

Nyomás, mind be a házba! Indulás be!


3. Hatást jelez, amit nem a szóban forgó dolog vagy személy okozott magának, hanem rá van hatással, megtörtént vele: lényegtelen, vagy nem tudjuk, hogy ki okozta.

Be van festve az épület. Nem ültem le, mert be volt repedve a szék lába.


4. Igenlő választ helyettesít olyan kérdés után, amiben szintén szerepel ez a szó.

– Bezártad az ajtót?
Be.

– Becsuktad az ablakot?
Be.


3. Népies: A belsejében; egy téren belül; benn.

Meleg van itt be. Hányan férnek el ott be?


Eredet lásd: benn


Nyelvtani adatok

Csak a Reklámmentes WikiSzótár.hu előfizetői számára használható funkció. Bejelentkezés >>>

Kifejezés

Pofa be! – (hallgass!)beh, be (határozószó)

Népies, régies: De nagyon Milyen nagyon!

Hű, beh csúf banya! Be délceg az a katona!


Eredet lásd: de-be (határozórag)

Lásd: -ba, -be (határozórag)


Lezárva 7K: 2014. május 8., 16:40
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)