Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Bead szó jelentése

bead (ige)

Bead.jpg

Egy belső helyre nyújt kezével egy tárgyat; belső helyre juttat, továbbít.

A postás beadja a levelet a földszinti ablakon. Az asszony beadja a füvet a nyulaknak a ketrecbe.


Eredet [bead < be- (igekötő) + ad]


További részletezés

1. Egy helyre bevisz, és ott rendelkezésre bocsát, ott hagy.

A szomszéd beadja a kölcsönvett lisztet. A fiú beadja a könyvtárba a kikölcsönzött könyvet.


2. Ételt, italt felszolgál, feltálal egy belső helyiségben, szobában.

Az asszony beadja a reggelit az ágyban fekvő betegnek. A felszolgáló beadja a teát a társaságnak.


3. Orvosságot szájba ad, illetve átnyújt, hogy bevegye; injekciót szervezetbe juttat.

Az orvos beadja az injekciót a betegnek. A kórházban este beadják az altatókat.


4. Iratot eljuttat egy illetékes személyhez, hivatalba, hatósághoz; benyújt.

Az ügyfél beadja a kérvényt az irodába. A könyvelő beadja a kimutatást az igazgatónak.


5. Átvitt értelemben: Elhitet vele olyan dolgot, ami nem igaz.

A hiányzó tanuló beadja az iskolában, hogy beteg volt. A csaló beadja a hiszékeny embernek, hogy ez lesz a jó üzlet.


6. Átvitt értelemben: Elhelyez egy helyen gondozás, ellátás, nevelés, iskoláztatás céljából; nyilvántartásba vetet egy iskolában, oktatási intézményben; elhelyez egy személynél.

Az apa beadja a fiát a középiskolába. A család beadja a gyereket a nevelőintézetbe.


7. Sport: Egy játékos labdát rúg a pálya széléről a kapu előterébe egy ott álló játékostársnak.

A szélső beadja a labdát középre. Néhány csel után a focista beadja a labdát a kapu elé.


8. Játék: Játékpénztárba juttat tétet; bankba tesz.

A játékos beadja a következő tétet. Miután mindenki beadta a magáét, megmutatják a lapokat, és ez eldönti, hogy ki nyert.


9. Pénzügy: Zálogba tesz értéket. Készpénz kölcsönt kér ékszer, értékes tárgy ellenében.

A szegény lány beadja a nyakláncát, hogy legyen egy kis pénze. A nő beadja a nercbundáját, mert gyorsan pénzre van szüksége.


10. Régies: Hatóságnak beszolgáltat termést, árut ellenszolgáltatás nélkül.

Az 1950-es években a falvakban beadták a gazdák a kirótt kötelezettséget. A törvény szerint egy sertés után négy kiló zsírt adtak be.


11. Régies: Egy személyt bepanaszol, mert kifogásolható tettet vagy mulasztást követett el; bevádol.

A kisfiú a tanító néninek beadja a verekedős társát. A portás az igazgatónak beadja a munkaidő vége előtt elmenő munkatársat.


Kifejezések

Beadja a deftert – (Argó: a.) szavaival kellemetlen érzést okoz, jól odamond neki; b.) megadja az utolsó lökést egy rossz, kellemetlen fordulathoz).


Beadja a derekát – (megadja, aláveti magát egy személy akaratának, szándékának).


Beadja a kulcsot – (a.) egy személy meghal; b.) anyagilag tönkremegy, csődbe jut).


Beadja a maszlagot – (megtéveszt, elbolondít, becsap egy személyt).


Beadja az ipart – (a.) egy személy meghal; b.) egy mesterember abbahagyja a szakmai tevékenységét; c.) egy dolog tönkremegy, elpusztul).


Jól bead neki – (a.) alaposan megmondja neki a magáét; b.) alaposan elveri; c.) hátrányos állapot, esemény, kellemetlen élmény, előnytelen üzlet tönkreteszi, nagy hátrányt okoz neki).


Ostyában adja be neki – (egy kényelmetlen, kellemetlen hírt, tényt óvatosan, enyhítve közöl vele).


Lezárva 7K: 2014. augusztus 26., 15:37
WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)