Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Aposztrofál szó jelentése

(Apostrophál szócikkből átirányítva)

aposztrofál (ige)

1. Hiányjelet tesz írásos szövegbe egy betű helyett.

Az író aposztrofálja a „mert” szót, és helyette „mer'” szót ír, hogy népiesnek mutassa a szereplő mondatát. Csak akkor aposztrofálunk, ha szándékosan hagyunk ki betűket.


2. Jelen lévő személyt megszólít; mondanivalót kimondottan neki szán.

Az előadó a közönség között ülő polgármestert aposztrofálja. A bocsánatkérést a károsulthoz aposztrofálta az elkövető.


3. Távol lévő személynek üzen; mondanivalót kimondottan neki szán.

Az ülés elnöke kemény szavakkal aposztrofálta a hiányzókat. A szónok a kormánynak aposztrofálja véleményét.


4. Kiegészítő megjegyzést tesz, mondanivalóhoz más gondolatot fűz hozzá.

Az újságíró elfogadja a döntést, de arra aposztrofál, hogy vannak ellenzői is. Hadd aposztrofáljam, hogy én másképp hallottam a történetet.


Eredet [aposztrofál < aposztróf + -ál (igeképző)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 5 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)